Research: New aquaculture species

Research: New aquaculture species

R&D Manager
Aquaculture and Seafood
Management

+ 35 45 62 58 00

Havets renholdere

2022-08-10 (Norwegian)

Er sjøis viktig for polartorsk?

2021-06-04 (Norwegian)

​Sultne kråkeboller på tur

2020-11-21 (Norwegian)

Kan taredyrking bli en industri?

2020-04-29 (Norwegian)

Fisketelling under gresk sol

2020-03-24 (Norwegian)

Mikroplast i nordiske farvann

2020-03-23 (Norwegian)

Akvaplan-niva's Mr FISK

2019-11-18 (Norwegian)

Nye trefninger i "krabbekrigen"

2019-11-11 (Norwegian)

Fakta om lusemidler og reke

2019-09-16 (Norwegian)

Algeoppblomstringen i nord

2019-08-26 (Norwegian)

Snøkrabbetoktet starter i dag

2019-07-29 (Norwegian)

Giftalgens inntog i nord

2019-06-28 (Norwegian)

Pod og panel om sjødeponi

2019-05-30 (Norwegian)

Øya som fikk vokseverk

2019-02-20 (Norwegian)

Jakten på "superluse-spisere"

2016-05-12 (Norwegian)

Research publications

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1998

1996