Algene i ishavet nyter våren

2022-06-02 (Norwegian)

Er sjøis viktig for polartorsk?

2021-06-04 (Norwegian)

Snøkrabbetoktet starter i dag

2019-07-29 (Norwegian)

Research publications

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2009

2008

2007

2004

2003

2002

  • 10.1023/a:102031581723510.1023/a:1020315817235 research article