Oppdrett og påvirkning havbunn

2020-02-11 (Norwegian)

Marine drones on Svalbard

2019-11-11 (Norwegian)