Norsk

Sommer og sol og høytid for feltarbeid - datainnsamling på prosjekt om økosystemers tilpassing til miljøendring

Sommer og sol og høytid for feltarbeid - datainnsamling på prosjekt om økosystemers tilpassing til miljøendring

PEACE prosjektet (Pollution and ecosystem adaptation to changes in the environment) er i full sving med datainnsamling. Prosjektet er finansiert av Norges Forskningsråd med totalt 9 millioner kroner. Prosjektperiode: 2015-2019. Prosjektleder: Luca Nizzetto, NIVA og assisterende prosjektleder er Eva Leu fra Akvaplan-niva.

Published
2016-06-07