• Towards better lumpfish: Changes in size variation, cataract development, behaviour and sea lice grazing through selective breedingTowards better lumpfish: Changes in size variation, cataract development, behaviour and sea lice grazing through selective breeding forskningsartikkel (engelsk)
 • The digestion time for salmon louse (Lepeophtheirus salmonis) in lumpfish (Cyclopterus lumpus)The digestion time for salmon louse (Lepeophtheirus salmonis) in lumpfish (Cyclopterus lumpus) forskningsartikkel (engelsk)
 • Seasonal riverine inputs may affect diet and mercury bioaccumulation in Arctic coastal zooplanktonSeasonal riverine inputs may affect diet and mercury bioaccumulation in Arctic coastal zooplankton forskningsartikkel (engelsk)
 • Oppsett med undervanns-sensor i test-tank med lakselus (Foto: Ragnhild Pettersen /Akvaplan-niva).Testing av undervannssensor for sanntids overvåking av lakselus nyhet
 • The effect of CO2, total ammonia nitrogen and pH on growth of juvenile lumpfish (Cyclopterus lumpus)The effect of CO2, total ammonia nitrogen and pH on growth of juvenile lumpfish (Cyclopterus lumpus) forskningsartikkel (engelsk)
 • Seasonal patterns of vertical flux in the northwestern Barents Sea under Atlantic Water influence and sea-ice declineSeasonal patterns of vertical flux in the northwestern Barents Sea under Atlantic Water influence and sea-ice decline forskningsartikkel (engelsk)
 • Lack of strong seasonality in macrobenthic communities from the northern Barents Sea shelf and Nansen BasinLack of strong seasonality in macrobenthic communities from the northern Barents Sea shelf and Nansen Basin forskningsartikkel (engelsk)
 • Mind the gap – Relevant design for laboratory oil exposure of fish as informed by a numerical impact assessment modelMind the gap – Relevant design for laboratory oil exposure of fish as informed by a numerical impact assessment model forskningsartikkel (engelsk)
 • Ragnhild Pettersen (Akvaplan-niva) and Lise-Merete Vågø (VESO Aqualab). (Photo: VESO Aqualab).Testing underwater sensor for real-time salmon lice detection nyhet (engelsk)
 • Exploring the Effects of Acute Stress Exposure on Lumpfish Plasma and Liver BiomarkersExploring the Effects of Acute Stress Exposure on Lumpfish Plasma and Liver Biomarkers forskningsartikkel (engelsk)
 • "Carpet tunicate" - Didemnum vexillum (Photo: Erling Svensen)Invasive alien species on Svalbard: Prioritizing threats and management efforts nyhet (engelsk)
 • Tareproduksjon på Akvaplan-niva's forskningsstasjon (Foto: Trude Borch/Akvaplan-niva).Ledige akvatekniker stillinger på Akvaplan-niva nyhet
 • Blålus app. fra Akvaplan-niva: modellert drift av lakeselus for alle norske oppdrettsanlegg. Illustrasjon: Akvaplan-nivaSmittespredning i akvakultur -et planleggingsverktøy for ny sonestruktur nyhet
 • Ingvild Utengen talks about her career path and work at Akvaplan-niva at Arctic Frontiers Science for Schools event (Photo: Arctic Frontiers)Akvaplan-niva scientist inspires young students nyhet (engelsk)
 • PhD student Sofía Hernández by the Akvaplan-niva marine research station (Photo: Laurids Nørskov Enevoldsen/Akvaplan-niva).From Portugal to the Arctic for experiments on thermal events effects on marine forest habitats nyhet (engelsk)
 • Wintering and migration strategies of Slavonian Grebes <i>Podiceps auritus</i> breeding in IcelandWintering and migration strategies of Slavonian Grebes Podiceps auritus breeding in Iceland forskningsartikkel (engelsk)
 • Horizon scanning of potential threats to high‐Arctic biodiversity, human health and the economy from marine invasive alien species: A Svalbard case studyHorizon scanning of potential threats to high‐Arctic biodiversity, human health and the economy from marine invasive alien species: A Svalbard case study forskningsartikkel (engelsk)
 • Photo: Audun RikardsenKick-off marine mammals projects - the Fram Centre contributed to a big leap forward in ecotox studies of marine giants nyhet (engelsk)
 • Fra høyre: Merete Kristiansen (Akvaplan-niva), Åse Åtland (NIVA), Marianne Frantzen (Akvaplan-niva), Pål Molander (NIVA), Gunn Berit Olsson (Nofima) og Bente Torstensen (Nofima). (Foto: er Lars Åke Andersen/Nofima).Samarbeid for oppdatert havbrukskunnskap pressemelding
 • Hepatic melanomacrophage centers in the arctic cultured fish Cyclopterus lumpus are not indicative of its health stateHepatic melanomacrophage centers in the arctic cultured fish Cyclopterus lumpus are not indicative of its health state forskningsartikkel (engelsk)
 • Physiological effects of PFAS exposure in seabird chicks: A multi-species study of thyroid hormone triiodothyronine, body condition and telomere length in South Western FrancePhysiological effects of PFAS exposure in seabird chicks: A multi-species study of thyroid hormone triiodothyronine, body condition and telomere length in South Western France forskningsartikkel (engelsk)
 • Sukkertare (Foto: Erling Svensen)Hvor bør vi dyrke tare? pressemelding
 • Chick and father Brünnich’s guillemots departing the breeding colony (Photo: Hallvard Strøm, Norwegian Polar Institute).The elusive and unique swimming migration of young guillemots nyhet (engelsk)
 • Oppdrettet børstemark er en aktuell kandidat som fôringrediens. Det finnes mange ulike arter av børstemark, her Alitta virens som er en av de vanligste og største frittsvømmende børstemarkene i Norge (Foto: Erling Svensen)Marine ingredienser er oppskriften på bærekraftig fôrproduksjon i oppdrett nyhet
 • Characterizing movement and searching behavior of humpback whales along the North-Norwegian coastCharacterizing movement and searching behavior of humpback whales along the North-Norwegian coast forhåndsutgave (engelsk)
 • Amanda Ziegler er ansatt i Akvaplan-niva ved seksjon Økosystemforståelse, Tromsø person
 • Foto: Sanna Matsson/Akvaplan-nivaBetydningen av nyanser i debatten om velferd og effekt ved bruk av rensefisk nyhet
 • Fanny Hägg and Dr Vladimir Nikiforov discuss the analysis of anti-degradant mixture at NILU’s labs in Tromsø. Photo: Unni Mette Nordang / NILU – Norwegian Institute for Air ResearchIngestion of car tyre rubber leads to uptake of toxins in marine species nyhet (engelsk)
 • Post‐colony swimming migration in the genus <i>Uria</i>Post‐colony swimming migration in the genus Uria forskningsartikkel (engelsk)
 • Ingestion of car tire crumb rubber and uptake of associated chemicals by lumpfish (Cyclopterus lumpus)Ingestion of car tire crumb rubber and uptake of associated chemicals by lumpfish (Cyclopterus lumpus) forskningsartikkel (engelsk)
 • EUROPAM public outreach activityEUROPAM public outreach activity nyhet (engelsk)
 • Fototekst: Samarbeidspartnere i AQUAeD prosjektet møttes til workshop på lab-en hos NMBU på Ås. Fra venstre: Knut Rudi (NMBU), Morten Stokkan (STIM), Ragnhild Pettersen(Akvaplan-niva), Inga Leena Angell (NMBU) og Anja Hervik (Aqua Kompetanse). Nytt verktøy for miljøovervåkning av lakseoppdrett nyhet
 • Multi‐colony tracking of two pelagic seabirds with contrasting flight capability illustrates how windscapes shape migratory movements at an ocean‐basin scaleMulti‐colony tracking of two pelagic seabirds with contrasting flight capability illustrates how windscapes shape migratory movements at an ocean‐basin scale forskningsartikkel (engelsk)
 • The blue building at the top of the hill: Arctic DTU Sisimiut – Ilinniarfeqarfik Sisimiut. Photo: Technical University of DenmarkTeaching Cold Climate Engineering in Greenland nyhet (engelsk)
 • Waiting to collect a biopsy sample (a tiny piece of skin/fat) from killer whales. The implement used for this is an air gun. Photo: Deanna Marie Leonard (Institute of Marine Research)Polar bears and whales in the spotlight of toxicological studies nyhet (engelsk)
 • Untangling the role of biotic and abiotic ageing of various environmental plastics toward the sorption of metalsUntangling the role of biotic and abiotic ageing of various environmental plastics toward the sorption of metals forskningsartikkel (engelsk)
 • Under optimale forhold kan ei lakselus legge flere tusen egg mens den sitter på laksen. Bildet viser kjønnsmoden lakselus av begge kjønn (Foto: Akvaplan-niva). Kan kunstig intelligens bidra til lusevarsling i sanntid? pressemelding
 • Hywind Scotland. Photo: Øyvind Gravås / EquinorGlider setting sail to study reef effects from Hywind Scotland nyhet (engelsk)
 • Genomic Signatures of Local Adaptation under High Gene Flow in Lumpfish—Implications for Broodstock Provenance Sourcing and Larval ProductionGenomic Signatures of Local Adaptation under High Gene Flow in Lumpfish—Implications for Broodstock Provenance Sourcing and Larval Production forskningsartikkel (engelsk)
 • Marine diets of anadromous Arctic char (Salvelinus alpinus) and pink salmon (Oncorhynchus gorbuscha) in Svalbard, NorwayMarine diets of anadromous Arctic char (Salvelinus alpinus) and pink salmon (Oncorhynchus gorbuscha) in Svalbard, Norway forskningsartikkel (engelsk)
 • Warming beneath an East Antarctic ice shelf due to increased subpolar westerlies and reduced sea iceWarming beneath an East Antarctic ice shelf due to increased subpolar westerlies and reduced sea ice forskningsartikkel (engelsk)
 • Photo: Wikipedia (https://en.wikipedia.org/wiki/File:Antarctic_krill_(Euphausia_superba).jpg)Where wild krill are nyhet (engelsk)
 • Extraction of Phosphorus from Sewage Sludge Ash—Influence of Process Variables on the Electrodialytic ProcessExtraction of Phosphorus from Sewage Sludge Ash—Influence of Process Variables on the Electrodialytic Process forskningsartikkel (engelsk)
 • Foto: Erling Svensen og Christian Skauge.Tre spennende marine arter i fokus ved Akvaplan-niva pressemelding
 • Even Flekke er ansatt i Akvaplan-niva ved seksjon Kjemilab, Tromsø person
 • Fredrik Staven er ansatt i Akvaplan-niva ved seksjon Akvakultur innovasjon, Trondheim person
 • Cleaner Fish Do Not Impact the Pigmentation of Salmon Lice (Lepeophtheirus salmonis) in Commercial Aquaculture CagesCleaner Fish Do Not Impact the Pigmentation of Salmon Lice (Lepeophtheirus salmonis) in Commercial Aquaculture Cages forskningsartikkel (engelsk)
 • Weak seasonality in benthic food web structure within an Arctic inflow shelf regionWeak seasonality in benthic food web structure within an Arctic inflow shelf region forskningsartikkel (engelsk)
 • Reply on RC2Reply on RC2 forskningsartikkel (engelsk)
 • Reply on RC3Reply on RC3 forskningsartikkel (engelsk)
 • Sea-ice decline could keep zooplankton deeper for longerSea-ice decline could keep zooplankton deeper for longer forskningsartikkel (engelsk)
 • Jenny Jensen fra Akvaplan-niva i Altafjordsystemet sammen med kollegaer (Foto: Akvaplan-niva)AQUA NOR 2023 - Kan kunnskap om smoltens vandringsadferd bidra til økt sameksistens? nyhet
 • Live kamera fra Otter USV med FF Helmer Hanssen i bakgrunnen, på 74 grader nord (Foto: Trude Borch/Akvaplan-niva)Gjennombrudd i bruk av autonom teknologi i studie av polarfronten nyhet
 • Brønnbåt (Foto: Vegar Johnsen)Aqua Nor 2023 - ny digital håndbok for håndtering av laks i brønnbåt nyhet
 • Det knytter seg en spesiell bekymring til effekten av medikamentelle lusemidler på krepsdyr (Foto: Akvaplan-niva/Erling Svensen).Aqua Nor 2023 - redusert miljørisiko med lusemidler i flytende fôr nyhet
 • Prosjektet konkluderer med at det er mangelfull kunnskap om hvordan næringssalter og partikulært organiske materiale fra akvakultur og andre menneskelige aktiviteter påvirker sårbare arter, som f.eks. koraller (Foto: Erling Svensen).Aqua Nor 2023 - miljøpåvirkning fra havbruk og sameksisterende industrier nyhet
 • Havvind turbiner (Foto: Credit - Øyvind Gravås - Copyright - Equinor)Har havvind installasjoner positiv effekt på pelagisk fisk? nyhet
 • Eva Leu og Angelika Renner tar vannprøver i Polhavet på jakt etter isalger. I bakgrunnen forskningsskipet Kronprins Haakon. (Foto: Ann Kristin Balto / Norsk Polarinstitutt)Forskerne i Polhavet fikk bingo i alger - ny kunnskap om grunnlaget for alt liv i havet nyhet
 • Blue mussels’ valve behavior exhibits daily and lunar rhythms during the high Arctic polar dayBlue mussels’ valve behavior exhibits daily and lunar rhythms during the high Arctic polar day forskningsartikkel (engelsk)
 • Møt Akvaplan-niva og NIVA på Forskningstorget på Aqua Nor 2023Møt Akvaplan-niva og NIVA på Forskningstorget på Aqua Nor 2023 nyhet
 • Ida-Charlene Dalan er ansatt i Akvaplan-niva ved seksjon Akvakultur innovasjon, Tromsø person
 • Illustration: Nina MikkelsenStakeholders’ representation of the Barents Sea social-ecological system nyhet (engelsk)
 • Multiple stakeholders’ perspectives of marine social ecological systems, a case study on the Barents SeaMultiple stakeholders’ perspectives of marine social ecological systems, a case study on the Barents Sea forskningsartikkel (engelsk)
 • Foto: Kathy DunlopPukkellaksen gir unik mulighet for forskerne nyhet
 • Nyheter
  News
  Våre tjenester
  Vår forskning