Vår forskning

Akvaplan-niva bidrar til internasjonal forskning innen havbruk, marin biodiversitet og økologi, plast og forurensing, klima og havdynamikk, samt flere andre tema

Om vår forskning

Vi arbeider tverrfaglig i grunn- og anvendte forskningsprosjekter på ferskvann og marint miljø. Vår forskning omfatter bl.a. arktisk klima og miljø, transport og opptak av forurensning/miljøgifter, effekter av menneskelige aktiviteter på habitater og økosystemer, og utvikling av konsepter for nye arter i oppdrett. Gjennom forskning utvikler vi også nye metoder for kartlegging og overvåking av miljø, samt verktøy for vurdering av miljørisiko.