English

Om oss

Om oss

Akvaplan-niva er et uavhengig forsknings- og rådgivingsselskap med spisskompetanse på alle akvatiske miljø

Tromsø (Framsenteret)
+47 77 75 03 00
info@akvaplan.niva.no
Postboks 6606 Stakkevollan, 9296 Tromsø, Norway

Akvaplan-niva har hovedkontor i Tromsø og kontorer i Alta, Bergen, Bodø, Oslo, Ski, Sortland og Trondheim, samt i Reykjavík (kontoradresser)

Akvaplan-niva er eksperter på fysisk miljø, artsbiologi og økologiske prosesser i hav og ferskvann.

Gjennom egen forskning bidrar vi til vitenskapelig kunnskapsbygging og utvikler tverrfaglig kompetanse, som vi bruker i rådgivning for innovasjon og miljøvennlig drift hos våre oppdragsgivere.

Vi drifter vår egen forsknings- og innovasjonsstasjon på Kvaløya, Tromsø.

Akvaplan-niva er et heleid datterselskap av NIVA.

Dokumentasjon