Norsk

Lars-Henrik Larsen fra Akvaplan-niva disputert med avhandling om miljøeffekter fra arktisk shipping

Lars-Henrik Larsen fra Akvaplan-niva disputert med avhandling om miljøeffekter fra arktisk shipping

Lars-Henrik Larsen fra Akvaplan-niva disputerte i dag med sin avhandling: “´Navigare necesse est´. Bio Environmental implications of shipping in the European Arctic”. Avhandlingen belyser biologiske og miljømessige implikasjoner av shipping i Arktis. Til dette formålet anvendes en scenarie metodikk hvor et dieseldrevet skip havarerer. Dette kombineres med data fra et faktisk diesel-søl i Arktis.

Published
2017-06-08