Norsk

Algeoppblomstringen i nord

Algeoppblomstringen i nord

Våren 2019 opplevde deler av Troms og Nordland en oppblomstring av giftige alger som tok livet av store mengder oppdrettslaks. Hva var årsaken til dette? Og kan vi hindre at det skjer igjen? Anton A. Giæver fra Akvaplan-niva har forfattet denne artikkelen basert på tidligere og vårens erfaringer fra algeoppblomstringen. Artikkelen har vært publisert i tidsskriftet Norsk Sjømat (Nr 4/2019)​.

Published
2019-08-26