English

forskningsartikkel

Connections to the Deep: Deep Vertical Migrations, an Important Part of the Life Cycle of Apherusa glacialis, an Arctic Ice-Associated Amphipod

Frontiers in Marine Science ()

https://doi.org/10.3389/fmars.2021.772766

åpen tilgang

Forfattere

1 Akvaplan-niva (nåværende ansatt)

2 Akvaplan-niva (tidligere ansatt)

Magnus Drivdal
Akvaplan-niva
Erin H. Kunisch
UiT The Arctic University of Norway
Bodil A. Bluhm
UiT The Arctic University of Norway
Rolf Gradinger
UiT The Arctic University of Norway
Stig Falk-Petersen
Akvaplan-niva
Jørgen Berge
UiT The Arctic University of Norway
Metadata
type
forskningsartikkel
lisens
CC-BY
language
engelsk
full versjon
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmars.2021.772766/pdf
sitert (antall ganger)
2
finansiering
Norges Forskningsråd
Senter for Autonome Marine Operasjoner og Systemer
maskinlesbare metadata
Crossref
OpenAlex
oppdatert
2024-06-06