Norsk
This page is only available in Norwegian

Forskning = teamwork

Forskning = teamwork

4 September 2015 news

Når en forskningsinstitusjon lanserer sine resultater så er det, naturlig nok, som oftest en forsker som presenterer dette og som får oppmerksomhet for nye funn. Det er imidlertid mange som bidrar til at et forskningsmiljø fungerer og som tilrettelegger for at forskere skal få gjøre sine oppdagelser. Det være seg renholdsarbeidere, de som ivaretar oppgaver knyttet til administrasjon, arbeidsmiljø, økonomi og regnskap, de som til enhver tid sørger for at det er kjøp inn kaffe, de som klargjør og analyserer materiale på laboratorier og de som ivaretar logistikkfunksjoner og sørger for utstyr til feltarbeid. Når det gjelder dette siste, så har vi på Akvaplan-niva han Oddmund, som i en artikkel fra Norsk Polarinstitutts siste feltarbeid på hvalross omtales som «Den legendariske Oddmund Isaksen».

Når et forskerteam fra Akvaplan-niva skal planlegge et feltarbeid så starter de hos han Oddmund. Det legges inn bestilling på utstyr, utstyr som Oddmund og kompanjong Rune Svendsen har som oppgave å holde orden på. Disse to bidrar også med råd om hvordan feltarbeidet best kan organiseres for at forskerteamet skal få samlet inn sitt materiale på tilmålt tid. Dette er Akvaplan-niva sine logistikk-koordinatorer.

Logistikkfolket er også noen ganger med ut i felt og for et institutt som bedriver mye av sin forskning i Arktiske områder så er det ofte snakk om rimelig ubekvemme forhold. Også da er det fint å kunne ta med seg han Oddmund. Etter mange års erfaring fra felt så har han selvsagt vært ute for mange utfordringer og uforutsette hendelser. Gjennom dette kan han bidra med tips om hvordan feltarbeidet skal rigges til og hvordan praktiske oppgaver skal løses på stedet. Det må ofte improviseres. Også da er forskerne glad for å ha med seg Oddmund, den legendariske Oddmund Isaksen.