Norsk
Norsk
This page is only available in Norwegian

Manetoppblomstringer

Manetoppblomstringer

10 November 2015 news

I nyhetsbildet i nord kan vi nå lese om oppblomstring av det som Havforskningsinstituttet (HI) antar er ribbemaneter. HI viser på sine hjemmesider til andre tilfeller av manetoppblomstring, blant annet i Lurefjorden.Seniorforsker ved Akvaplan-niva, Paul Renaud, leder et forskningsprosjekt som ser på den kombinerte økosystemeffekten av manetoppblomstring og fiskeoppdrett i nettopp Lurefjorden.

I dette prosjektet er fokus på maneten Periphylla. “JellyFarm” er finansiert av Norges Forskningsråd og skal gå over 4 år. NIVA, Universitetet i Oslo, IRIS og 4 internasjonale forskningsinstitusjoner er partnere i prosjektet. I løpet av de neste to årene skal prosjektet også foreta en sammenligning av maneters effekter på økosystemtjenester i Sør-Norge og Nordland/Troms.

Prosjektmedarbeider Andrew Sweetman fra IRIS har laget en blogg fra M/S Solvik hvor han i tekst og bilder presenterer daglige oppdateringer fra datainnsamlingen.