This page is only available in Norwegian

Bruk av droner i sjøpattedyrforskning

Bruk av droner i sjøpattedyrforskning

29 June 2016 news

Droneteknologien ble opprinnelig utviklet til fritidsbruk men har nå fått stor anvendelse innenfor forskning og miljøovervåking. Teknologien har over tid gjennomgått en rivende utvikling slik at man i dag snakker om alt fra små droner som kan fly i mønster, til større fly som kan dekke et stort areal og gjennom dette anvendes til å kartlegge dyr uten å forstyrre disse. Seniorforsker Martin Biuw og PhD stipendiat Sofia Aniceto fra Akvaplan-niva anvender droner til studier av sjøpattedyr. Nedenfor en film av sel fra forskningstokt med R/V "Helmer Hansen" til Hornsund på Svalbard.

I løpet av toktet kunne selene identifiseres fra lang distanse ved hjelp av hydrofoner men så ble disse også oppdaget med kikkert. Like etter dette startet Biuw og Aniceto rigging av dronene. På første overflyvning kunne de ikke identifisere sel ved hjelp av dronene men på andre flyvning oppdaget de en som svømte i vannet og etter en tid også en selunge på et isflak i nærheten. Det viste seg at dette var mor og barn. Lydopptak ble gjennomført for bidra til å bekrefte arten, men dette ble vanskelig i og med at selene var stille under droneoverflyvning. Dette viser at sjøpattedyr, som er kjent for å kommunisere under vann, er vanskelig å finne og at drone med dette blir et nyttig komplementært verktøy til mer tradisjonelle overvåkningsmetoder.