Norsk
This page is only available in Norwegian

Akvaplan-niva bidrar til bruk av rensefisk på Island

Akvaplan-niva bidrar til bruk av rensefisk på Island

6 April 2017 news

Oppdrettsnæringen på Island kan ikke konkurrere med produsenter i land som Norge og Chile hvor det er snakk om store volum og følgelig lave produksjonskostnader. Islandske lakseoppdrettere retter seg derfor inn mot nisjemarkeder i USA hvor det er høyere krav til miljømessig bærekraft og dyrevelferd. 

Lakselus er en utfordring for lakseoppdrettere over store deler av verden. Pr i dag er ikke dette et stort problem på Island, men det anses som sannsynlig at man også her vil komme til å møte på dette over tid. 

Store deler av laksenæringen globalt anvender kjemiske medikamenter for å løse luseproblematikken. Lakseprodusenter som retter seg mot markeder med strenge sertifiserings-regimer må imidlertid se etter andre metoder. Nå har Akvaplan-niva sin avdeling i Reykjavik, ved Albert Imsland, Ollý Jónsdóttir og Snorri Gunnarsson, tatt utgangspunkt i erfaringer fra Norge for å utvikle en protokoll for optimal bruk av rognkjeks som er skreddersydd våre naboer i vest. 

Albert K. D. Imsland
R&D Manager Aquaculture and Seafood
Management
Reykjavík