Norsk
This page is only available in Norwegian

Marine droner bidrar til kunnskap for oppdrettsnæringen - seminar i Bodø 9. august

Marine droner bidrar til kunnskap for oppdrettsnæringen - seminar i Bodø 9. august

6 July 2018 news

I mai holdt leder for vårt Glider prosjekt, Lionel Camus, innlegg på Spaceport i Stavanger. Tittelen på hans foredrag var “New access to Ocean knowledge for aquaculture by using marine drones powered by space”. 9. august setter vi et videre fokus på anvendelsen av datamaterialet fra Glider prosjektet til oppdrettsformål på seminar i Bodø.

Tid: 9. august kl 10.00 - 14.00

Arrangør: Nord Universitet og Akvaplan-niva

Sted: Bodø, Scandic Havet

Påmelding innen 6. august til Tormod Henry Skålsvik, på epost: tos@akvaplan.niva.no

Prosjektet Glider består av tre ubemannede droner med ulike sensorer. Disse ble satt ut i mars i år utenfor Bodø. Gliderne har nå tilbakelagt flere tusen kilometer mens de samler data om oseanografi, meteorologi og biologiske ressurser. Gliderne er ekstremt energieffektive og anvender vind, bølger og solenergi for framdrift og energi til drift av instrumentene om bord. Gliderprosjektet går over tre år og finansiert av DEMO2000 programmet i Norges Forskningsråd, og ConocoPhillips.

Vi tror at data som samles inn gjennom prosjektet kan representere et betydelig bidrag til forvaltning og utvikling av blå næringer. Bakgrunnen for seminaret er at vi ønsker tett dialog med private og offentlige aktører for å skreddersy prosjektet slik at dets produkter og tjenester blir mest mulig relevante.

Kl. 10.00. Introduksjon ved moderator Tormod Henry Skålsvik, leder Akvaplan-niva's Bodøkontor

Åpning ved Bjørn Olsen, rektor ved Nord Universitet

Reid Hole, Nord Universitet - Blå næringer, hva er de viktigste utviklingstrekk, og hvordan kan Nord-Norge ta en rolle?

Kjell Lorentsen, Gigante Havbruk - Akvakultur i eksponerte områder. Historikk og behov for miljøovervåking

Anton Giæver, Akvaplan-niva - Fremtidens verktøy for forutsigbar og bærekraftig vekst i havbruksnæringen

Kanchana Bandara, Nord Universitet - Hvordan kan kontinuerlig målinger fra glidere benyttes innen miljøovervåking for bedre forståelse av økosystemer?

Salve Dahle, Akvaplan-niva - Bruk av glidere for å fremme utvikling av de blå næringene, eksempel fra Vestfjorden og Lofoten

Kl 12 til 12.30. Pause med matbit

Sünnje Basedow, UiT Norges Arktiske Universitet - Jakten på raudåte". Samarbeidet mellom Gliderprosjektet og NFR prosjektet Sea Patches

Geir Pedersen, Christian Michelsen Research/NORCE - Erfaringer med bruk av akustikk på glidere til kartlegging av raudåte, torskeyngel og fisk

Ole Lindefjeld, ConocoPhillips - Hvordan ser et oljeselskap på nytten av data innsamlet med autonome farkoster som Glidere?

Kai Sørensen, Norsk Institutt for Vannforskning - Utnytting av rutegående skip for miljøovervåking, mulig bruk av "Ferrybox" i Vestfjorden

Oppsummering og kommentarer til seminaret

Ved spesielt inviterte representanter fra næringsliv og forvaltning.

Nedlastbart program i word og pdf versjon under.

Marine droner bidrar til kunnskap for oppdrettsnæringen - seminar i Bodø 9. august
I mai holdt leder for vårt Glider prosjekt, Lionel Camus, innlegg på Spaceport i Stavanger. Tittelen på hans foredrag var “New access to Ocean knowledge for aquaculture by using marine drones powered by space”. 9. august setter vi et videre fokus på anvendelsen av datamaterialet fra Glider prosjektet til oppdrettsformål på seminar i Bodø.
Marine droner bidrar til kunnskap for oppdrettsnæringen - seminar i Bodø 9. august
I mai holdt leder for vårt Glider prosjekt, Lionel Camus, innlegg på Spaceport i Stavanger. Tittelen på hans foredrag var “New access to Ocean knowledge for aquaculture by using marine drones powered by space”. 9. august setter vi et videre fokus på anvendelsen av datamaterialet fra Glider prosjektet til oppdrettsformål på seminar i Bodø.