This page is only available in Norwegian

Akvaplan-niva på offshore tokt i Barentshavet

Mannskapet fra F/F Christina E sammen med vår gjeng fra Akvaplan-niva (Foto: F/F Christina E).

Akvaplan-niva på offshore tokt i Barentshavet

Mannskapet fra F/F Christina E sammen med vår gjeng fra Akvaplan-niva (Foto: F/F Christina E).

8 July 2019 news

Akvaplan-niva avsluttet årets offshoretokt i Barentshavet på forsommeren. 

På bildet er mannskapet fra F/F Christina E sammen med vår gjeng fra Akvaplan-niva. Vera Remen (skiftleder og kjemiker), Hector Andrade (skiftleder og grabber), Rune Svendsen (grabber), Rosalyn Fredriksen (kjemiker), Thomas Heggem (grabber) og Lars Birkeland Sjetne (grabber).

Toktet har gått non stop uten væravbrudd. 185 stasjoner med totalt 925 replikater og 174 bomskudd er tatt fra dybder som i snitt har ligget på 369 meter.

Dypeste stasjon var på "Sandia" oppe ved Bjørnøya, med 475 meter, og grunneste stasjon var på 312 meter på "regional9-05" ved "Goliat".

Toktleder Gjermund Bahr sier at han er strålende fornøyd med den flotte gjengen som deltok fra Akvaplan-niva og melder om god stemning og stort pågangsmot. Han rekker en spesiell takk til våre førstereis gutter og jente på toktet som han mener bestod med glans!