Norsk
This page is only available in Norwegian

Fisketelling under gresk sol

Fisketelling under gresk sol

24 March 2020 news

Akvaplan-niva er engasjert i mange prosjekter internasjonalt. For tiden setter korona en stopper for praktiske oppdrag med feltarbeid, men her en liten rapport fra i fjor høst og i februar hvor personell fra Akvaplan-niva besøkte Hellas i forbindelse med "Oppdrag NEMO". Totalt hadde vi 5 team på feltarbeid i tilsammen 6 uker.

NEMO er den største biomasse due diligence (DD) som noen gang er gjennomført internasjonalt i akvakultursammenheng. Akvaplan-niva og INAQ i Trondhjem samarbeidet om svært grundige undersøkelser av de to oppdrettsselskapene Selonda og Nireus. Selskapene produserer årlig flere titalls tusen tonn havabbor og havbrasme i tillegg til en noe mindre produksjon av fire andre marine arter. Bakgrunnen for denne storstilte gjennomgangen var en fusjon mellom de to nevnte selskapene og Andromeda, en gresk oppdretter med amerikansk og arabisk storkapital i ryggen. Fusjonen ble sluttført 27. november 2019 og selger var gresk bankvesen med fire storbanker.

Hovedmålet med oppdraget var å finne ut om snittvekter og antall fisk oppgitt i beholdningsoppgavene stemte med deklarasjonene. Det går flere hundre millioner fisk i de 70 anleggene som vårt personell besøkte og vi kontroll-snittveide fisk i over 1000 oppdrettsmerder. I tillegg gjennomførte vi telling av fisk i merdene og kryssjekket hundrevis av millioner av datapunkter fra produksjonsjournaler. De besøkte anleggene er lokalisert over hele Hellas, vestkysten, østkysten og det Sentrale Hellas. Oppdraget ble gjennomført i en periode med varmerekord og prosjektleder kan fortelle om et krevende arbeid i 40 grader og steikende sol for de 8 personene som var involvert fra Akvaplan-niva.