Norsk
This page is only available in Norwegian

Pensjonert forsker holder makroalgekurs på Akvaplan-niva

Foto: Ida Dahl-Hansen og Cris Emblow (Akvaplan-niva) i dyp konsentrasjon over de ulike variantene av makroalger.

Pensjonert forsker holder makroalgekurs på Akvaplan-niva

Foto: Ida Dahl-Hansen og Cris Emblow (Akvaplan-niva) i dyp konsentrasjon over de ulike variantene av makroalger.

7 May 2021 news

Denne uken arrangerte Akvaplan-niva et kurs med fokus på artsbestemmeelse av makroalger (tang og tare). Kurset var for ansatte som er involverte i strandsoneundersøkelser og beredskapsavtalen med NOFO på Akvaplan-niva og kursleder var Else Nøst Hegseth. Ida Dahl-Hansen, som initierte kurset, forteller at formålet var å samle alle ansatte med kompetanse på makroalger for å gjennomgå og diskutere arter som kan være utfordrende å identifisere i felt. Kursleder Else og Ida var ute i finværet før kurset og samlet inn makroalger fra nærområdet. Deretter ble et av våre møterom rigget om til et laboratorium med masse stereo-luper og makroalger for en dag med makroalge nerding.

Foto: Iniativtaker til kuret, Ida Dahl-Hansen, i full sving med makroalge nerding. 

Else Nøst Hegseth er egentlig mikroalgebiolog, men hun har også et brennende engasjement for makroalger. Hun har hatt undervisningsansvaret for makroalgekursene ved UiT Norges arktiske universitet frem til hun ble pensjonert for noen år siden. Kristine Hopland Sperre fra Akvaplan-niva forteller: 

- Else var min veileder på mastergraden og hun er veldig, veldig kunnskapsrik. Det er ikke mange spesialister på makroalger i Norge i dag og i Nord-Norge så er nok Else den som kan desidert mest om makroalger. Vi er veldig heldige som får lære av henne. Elses kompetanse er svært viktig for oss fordi det lille som finnes av artsbestemmelseslitteratur for makroalger i Norge er utviklet i Sør-Norge hvor alge-floraen er forskjellig fra den man finner i nord. Som følge av dette er arter som er vanlige i Nord-Norge i noen tilfeller ikke er beskrevet i forskningslitteraturen samt at vanlige voksesteder kan avvike fra de man finner i litteraturen. 

- Else har en lang erfaring fra undervisningstoktene i Troms og Finnmark og bakgrunnen for min idé om å arrangere dette kurset er at vi ønsker å lære av henne nå som hun har gått av med pensjon og ikke jobber med dette lengre i sitt daglige virke, sier Ida Dahl-Hansen.

Foto: I forgrunnen, Else Nøst Hegseth. Bak David Hammenstig, Akvaplan-niva

FAKTA OM STRANDSONEUNDERSØKELSENE:

Strandsoneundersøkelser inngår i Akvaplan-niva sine akkrediterte tjenester.

Strandsoneundersøkelsene i Norge baserer seg på Veileder 02:2018 Klassifisering av miljøtilstand i vann fra miljødirektoratet, men det er per i dag ikke utviklet indekser i forbindelse med overvåkning av strandsoner i Norskehavet Nord og Barentshavet ettersom at vi vet for lite om artene som vokser her og deres utbredelse og tåleevne.

Strandsoneundersøkelser er det det høres ut som en undersøkelse av miljøet i strandsonen. Dette er undersøkelser vi utfører for både det offentlige og private aktører som har en aktivitet som kan påvirke strandsonen.

Definisjon av strandsonen er fra laveste tidevann til sjøsprøyt-sonen (den strekker seg altså litt høyere opp på land enn høyeste høyvann).