Norsk
This page is only available in Norwegian

Truer snøkrabben biodiversiteten i Barentshavet?

Snøkrabbe (Chionoecetes opilio) ble først observert i den østlige delen av Barentshavet for 22 år siden.

Truer snøkrabben biodiversiteten i Barentshavet?

Snøkrabbe (Chionoecetes opilio) ble først observert i den østlige delen av Barentshavet for 22 år siden.

22 May 2021 news

Snøkrabbe (Chionoecetes opilio) ble først observert i den østlige delen av Barentshavet for 22 år siden og den har nå fått bred utbredelse. I 2017 ble den observert utenfor Svalbard. Ved at snøkrabben både er en fremmed art og en ettertraktet kommersiell ressurs, så reiser dens introduksjon både økologiske, økonomiske og politiske problemstillinger, nasjonalt og internasjonalt. I prosjektet EISA (2019-2022) studerer forskere hva snøkrabben spiser (effekter på bunndyr og marine økosystemer) samt hvor snøkrabben stammer fra.

Foto: Gjengen før avreise tokt

I forbindelse med FN's internasjonale dag for biologisk mangfold lanserer vi en film fra et forskningstokt i regi av EISA-prosjektet. Her får vi se forskningsfangst av snøkrabber, grabbing etter bunnprøver og vasking og konservering av bunnprøvene. Filmen viser også utsett av yo-yo kamera for visuell kartlegging av havbunn samt utsett av en såkalt gemini corer for innhenting av kjerneprøver fra havbunnen. Sabine Cochrane (Akvaplan-niva) var leder for toktet. 

Foto: Vasking av sedimentprøver

Foto: Yo-yo kamera.

Partnere i EISA-prosjektet er NIVA (Norsk Institutt for Vannforskning), Akvaplan-niva, Universitetet i Oslo, UiT – Norges arktiske universitet, Universitetet i Agder, Havforskningsinstituttet, CSIC Spania and the University of British Colombia, Canada. Prosjektet eies av NIVA, men ledes av Akvaplan-niva ved Paul Renaud. Akvaplan-niva bidrar også med kompetanse på bentiske samfunn, næringsnett interaksjoner og føde-mønster til snøkrabben.

Fullnavn på prosjektet: Ecology and management of the invasive snow crab: Predicting expansion, impacts and sustainability in the Arctic under climate change (EISA).

Prosjektside: https://www.akvaplan.niva.no/prosjekter-nettverk/eisa/

**

Foto: Christian Skauge

Redigering: Trond Ivarjord (Akvaplan-niva)

Prosjektfinansiering: Norges Forskningsråd

Flere nyheter fra EISA prosjektet: https://www.akvaplan.niva.no/p... 

DEFINISJON BIODIVERSITET: 

Biologisk mangfold eller biodiversitet er mangfoldet av levende organismer. Som oftest viser biologisk mangfold til antall arter, men det kan også vise til genetisk mangfold. Artsmangfoldet angir antall arter i et område, samt hvordan antallet individer fordeler seg på de artene som finnes i området.

Sabine Cochrane
Senior Scientist
Ecosystems
Tromsø