This page is only available in Norwegian

Film fra Akvaplan-niva 2021 offshore tokt miljøovervåking petroleum

Foto: Rosalyn Fredriksen, Akvaplan-niva.

Film fra Akvaplan-niva 2021 offshore tokt miljøovervåking petroleum

Foto: Rosalyn Fredriksen, Akvaplan-niva.

21 June 2021 news

Miljøundersøkelser rundt offshoreinstallasjoner har blitt utført siden oppstarten på Ekofiskfeltet på 70-tallet. I de første ti-årene ble disse undersøkelsene utført rundt de enkelte installasjonene etter bestilling fra hver enkelt operatør. I 1996 ble imidlertid prøvene organisert til å omfatte alle felt innenfor 11 spesifiserte, geografiske regioner fra Region I i sør (Ekofiskområdet) til Region XI i nord (området rundt Svalbard). Det utføres miljøundersøkelser i hver region hvert tredje år slik at prøvetakingen hvert år omfatter to regioner i henhold til en tidsplan utarbeidet av Miljødirektoratet.

Akvaplan-niva fikk tildelt sin første miljøundersøkelsen offshore i 1989 med en grunnlagsundersøkelse på Snorre-feltet. Siden den gang har vi, med noen få unntak, hatt årlige oppdrag. I løpet av disse årene så har vi totalt samlet inn rundt 25000 biologiprøver og 18000 kjemiprøver.

Skylling av prøver (Foto: Rosalyn Fredriksen, Akvaplan-niva).

I år fikk Akvaplan-niva oppdraget om å gjennomføre miljøundersøkelsene i Region V (Ormen Lange) og "dypt vann". Det siste, "dypt vann", omfatter overvåkings- og grunnlagsundersøkelser samt visuelle undersøkelser. 2021 oppdraget dekket et stort geografisk område fra britisk sektor vest av Shetland (Rosebank) til Ormen Lange utenfor Møre-kysten og videre via Haltenbanken, Aasta Hansteen i Norskehavet og opp til Region X i Barentshavet.

Oppdraget inkluderte 28 døgn i felt og i alt deltok syv personell. Til feltarbeidet ble det anvendt en VAMS (Video Assisted Multi Sampler) som var innleid fra Havforskningsinstituttet samt Akvaplan-nivas egne bokscorer og grabber. Det ble også leid inn en ROV fra firmaet AQS for visuelle undersøkelser i grunne områder. Det ble samlet inn omtrent 750 bioprøver og 450 kjemiprøver i løpet av toktet. Prosjektleder var Hans Petter Mannvik og toktleder var Rune Palerud, Akvaplan-niva.

Mottak av VAMS (Foto: Rosalyn Fredriksen, Akvaplan-niva).

LENKE TIL FILM:

FAKTA OM UTSTYRET SOM BLE TATT I BRUK I ÅRETS OFFSHORE TOKT:

VAMS er utstyrt med fire kombigrabber (0,15 m2) og en vanlig grabb (0,1 m2). Det blir da tatt fem biologi- og tre kjemiprøver på hver stasjon på ett "dykk". I tillegg har VAMS en ROV med lang kabel plassert i en "garasje" i midten. Det kan dermed gjøres kontroll med prøvetakingen med de enkelte grabbene og dermed tømme de man ser har tatt en dårlig prøve (f.eks. pga stein i kjeften) og da unngå for mye bomskudd.

Bokscorer brukes også på dypt vann (dypere enn 500 m), men med denne må det tas det to "dykk" der det totalt "bare" blir samlet inn fire bioprøver og to kjemiprøver. Og bomskudd sammenlignet med bruk av VAMS blir høyere.

Våre grabber brukes i de grunnere områdene (grunnere enn 500 m). Hovedsakelig brukes kombigrabben til denne innsamlingen, mens en vanlig grabb kan brukes når det bare skal samles inn kjemiprøver på stasjonene.

Tekst: Hans-Petter Mannvik/Akvaplan-niva

Videoredigering: Trond Ivarjord/Akvaplan-niva

Fortellerstemme: Rosalyn Fredriksen/Akvaplan-niva