Norsk
This page is only available in Norwegian

Et observasjonssystem for de nordlige havområder-følg argo bøyene live

Argo-bøyene kan nå følges "live"

Et observasjonssystem for de nordlige havområder-følg argo bøyene live

Argo-bøyene kan nå følges "live"

20 January 2022 news

Et partnerskap med Havforskningsinstituttet NORCE Geofysisk Institutt Akvaplan-niva AS Meteorologisk institutt Nansen Environmental and Remote Sensing Center overvåker havet.

NorArgo2 er et observasjonssystem for de nordlige hav som består av oseanografiske batteridrevne argo-bøyer. Bøyene er hovedsakelig plassert i dypvannet og driver med havstrømmene. Med 5-10 dagers mellomrom stiger de fra dypet til overflaten og foretar målinger under oppstigningen. Bøyene er utstyrt med sensorer for måling av trykk, temperatur, saltholdighet, oksygenkonsentrasjon og andre biogeokjemiske parametere som er viktige for beskrivelsen av økosystemet. Når en bøye når havoverflaten, blir dataene overført til land via satellitt. Etterpå går den ned til dyphavet igjen til den stiger opp igjen etter 5-10 dager. Dette kan fortsette i flere år (ca. 150-200 sykluser).

Argo-bøyene har en oppdrift lik de omkringliggende vannmassene og den justerer dybden ved å endre oppdriften ved hjelp av et hydraulisk pumpesystem. Data som samles inn vil være i tilgjengelige i nesten sanntid for alle brukere via Internett, innen 24 timer etter at observasjonene er tatt. Alle innsamlede data kontrolleres manuelt for å sikre at dataene er av høy vitenskapelig kvalitet.

Målsettingen er å ha over 30 bøyer i Norden, Barentshavet og Polhavet. Disse vil være det norske bidraget til den europeiske Argo-infrastrukturen, Euro-Argo, som igjen representerer det europeiske bidraget til den globale argo-strukturen. Data som samles inn er sentrale for å forstå prosessene i havet og for forskningen på marine økosystem. En bedre forståelse av havets tilstand og de globale klimaendringene er også viktig for at Norge skal lykkes i forvaltningen av våre havområder og hav-ressurser.

Nå kan du følge argo-bøyene "live" på nett: https://norargo-map.hi.no/

Prosjektet er finansiert av Forskningsrådets infrastrukturprogram og ledes av Havforskningsinstituttet ved Kjell Arne Mork.