English
Finnes bare på norsk

Stillingsannonse – Regionleder/seniorrådgiver akvakultur Nordland (AVSLUTTET)

Stillingsannonse – Regionleder/seniorrådgiver akvakultur Nordland (AVSLUTTET)

21 February 2022 nyhet

Nordland er Norges største havbruksfylke med betydelig potensiale for videre vekst og utvikling. Akvaplan-niva har etter etableringen av Bodøkontoret for fire år siden erfart at vi får stadig økende oppdragsmengde. Vi ønsker å videreutvikle oss i samarbeid med våre kunder i fylket og andre samarbeidspartnere. Til å lede videre utvikling ser vi etter en person med god forståelse for forretningsutvikling og kobling mellom forskning og rådgivning i samhandling med næringen. Du blir vårt ansikt utad i regionen og tar rollen som vår markedskoordinator i Nordland. Du blir det naturlige bindeleddet mellom marked, samarbeidspartnere og den strategiske ledelsen. Du liker folk og er en god motivator og brobygger også innad i organisasjonen. Du vil ha koordineringsansvar for kollegaer i Bodø og på vår nyopprettede base i Vesterålen. Du vil i tillegg til kollegaer lokalt inngå i en stor organisasjon med et sterkt fagmiljø på akvakultur innenfor forskning og rådgivning. Vi har store ambisjoner for vårt bidrag til bærekraftig utvikling innen oppdrettsnæringen. Vil du være med å sette spor? Da er du velkommen til å ta kontakt med oss og vi ser fram til å motta søknad fra deg.

Arbeidsoppgaver

 • Skape nye markedsmuligheter og bidra til økning i våre markedsområder
 • Initiere, lede og bidra faglig i prosjekter
 • Delta og representere oss på relevante faglige kommersielle arenaer
 • Koordinere og inspirere teamet i Nordland
 • Deltakelse i utvidet ledergruppe

Kvalifikasjoner

 • Høyere relevant utdanning på masternivå innenfor havbruk, marinbiologi, teknologi, andre maritime fagområder, økonomi/ledelse/innovasjon
 • Erfaring fra havbruksnæringen, forvaltning eller FoU
 • God kjennskap til ett eller flere områder som arealplanlegging, miljø, bærekraft, produksjonsoptimalisering, nye arter i oppdrett, ny teknologi og nye produksjonskonsepter
 • Erfaring med prosjektsøknader, finansiering og rapportering
 • Gode skriftlige og muntlige ferdigheter i norsk og engelsk

Personlige egenskaper

 • Utadvendt og relasjonsorientert i møte med andre
 • God teamleder som inspirerer og motiverer kollegaer
 • Tillitsskapende og god på dialog
 • Strategisk og analytisk med god gjennomføringsevne
 • Utviklingsorientert og ser løsninger

Vi tilbyr

 • Jobb i et utviklingsorientert, fleksibelt og ekspanderende selskap
 • Teamarbeid med dyktige kollegaer i et internasjonalt forsknings- og rådgivningsmiljø
 • Mulighet for faglig og personlig utvikling
 • Konkurransedyktige betingelser

Anton Giæver
Vice Managing Director Aquaculture
Ledelse
Tromsø
Lars Olav Sparboe
Head of Section
Akvakultur produksjon og bærekraft
Tromsø