Norsk
This page is only available in Norwegian

Seminar om nye oppdrettsarter i nord

Seminar om nye oppdrettsarter i nord

28 April 2022 news

Samarbeidspartnerne i Blått i nord arrangerer seminar om nye oppdrettsarter i nord

Tid: Fredag 6. mai 2022 kl 09.00 -11.40

Sted: Auditoriet på Framsenteret i Tromsø + digitalt.

Arrangør: Akvaplan-niva, NIVA, Nofima, UiT Norges Arktiske Universitet og Nord Universitet

Påmelding: Gratis deltakelse, men begrenset antall plasser.

Påmelding her: https://forms.office.com/r/PjGK8wkj0W

Kl 09.00-09.45

Konferansier/moderator: Morgan Lillegård, Nofima

Velkommen: - Merete Kristiansen, Akvaplan-niva

Introduksjon til debattene

 • Regjeringens strategi for utvikling av havbruk/nye marine arter - Statssekretær Vidar Ulriksen, Nærings- og fiskeridepartementet
 • Rapport nye arter i oppdrett og forprosjekt "nasjonal satsing nye marine arter", - Lars Olav Sparboe, Akvaplan-niva
 • · Hvordan tilrettelegger forvaltningen for de for oppdrett av de nye marine artene, hva er utfordringene? - Frode Mikalsen, Troms og Finnmark Fylkeskommune

Paneldebatter

Kl 09.45-10.15 – Torsk i oppdrett

 • KIME Akva - Ørjan Jenssen
 • Klo Holding - Arne Karlsen
 • Nofima - Øyvind Hansen
 • Nord Universitet - Mette Sørensen

Kl 10.15 Pause

Kl 10.30-11.00 - Tare

 • Norwegian Seaweed Association - Heidi Meland
 • Lerøy Seafood Group/Ocean Forest - Harald Sveier (deltar på Teams)
 • Akvaplan-niva - Marianne Frantzen
 • UiT - Kathrine Tveiterås

Kl 11.00-11.40 - Politikerdebatt

 • Høyre - Erlend Svardal Bø
 • Senterpartiet - Ivar B Prestbakmo
 • SV - Torgeir Knag Fylkesnes

Oppsummering fra initiativtakerne til "Blått i nord"

Samtale med refleksjoner. Hva har vi tatt med oss fra diskusjonen? Hvordan skal vi bidra til å løse utfordringer knyttet til nye oppdrettsarter? Hva forventer vi fra myndighetene?

Deltakere: Dag Rune Olsen, UiT, Hanne Solheim Hansen, Nord Universitet, Øyvind Fylling-Jensen, Nofima og Merete Kristiansen, Akvaplan-niva

Kontaktpersoner:

Nofima: Morgan Lillegård, e-post: Morgan.Lillegard@Nofima.no, telefon: 416 10 130

Akvaplan-niva: Merete Kristiansen, e-post: mkr@akvaplan.niva.no, telefon: 975 18 909

Merete Kristiansen
Managing Director
Management
Tromsø

Seminar Blått i nord_6 mai 2022 - Nye marine oppdrettsarter PROGRAM.pdf