Norsk
This page is only available in Norwegian

Akvaplan-niva og tareoppdrett - arrangementet Seagreens of Norway

Akvaplan-niva og tareoppdrett - arrangementet Seagreens of Norway

9 May 2023 news

Akvaplan-niva er involvert i prosjekter knyttet til dyrking av makroalger/tare og vi er også medlem i klyngen Norwegian Seaweed Cluster: https://www.norseaweed.no/seaw...

I mai er vi medarrangør på et del-arrangement om taredyrking under Blå Uke i Bodø.

Arrangementstittel: Seagreens of Norway – tare som mat

Sted og tid: Onsdag 24 mai, Løvold Havpark (Klinkerveien 6-8, 8006 Bodø)

PROGRAM:

08:30 Velkommen hit! (Heidi Meland, Norwegian Seaweed Association)

08:35 Løvold Havpark (Ellisiv Løvold, Løvold Solution)

08:45 Miljø og bærekraft i algedyrking (Akvaplan-niva)

09:00 Helse-effekter av tare (Rolf Zimmermann, Norwegian Seaweed Association)

09:15 Lofoten Seaweed sin reise for å fremme nye råvarer fra Lofothavet og gamle tradisjoner fra Japan

09:40 Pause

09:55 Presentasjon av ny norsk merkevare Seagreens of Norway (Rolf Zimmermann, Norwegian Seaweed Association)

10:15 Presentasjon og servering av tasters med norsk tare

Inkluderer et krasjkurs i matlaging med tare!

11:30 Avslutning

Linda Simensen
Senior Adviser / Regional Manager Nordland
Aquaculture Production and Sustainability
Bodø