Norsk
Also available in English: https://akvaplan.no/en/news/2023-05-23/the-spotted-wolffish-intimidating-but-delicious

Flekksteinbiten på Akvaplan-nivas nye forskningsstasjon

Flekksteinbiten er en sosial fisk og derfor også velegnet for oppdrett. Foto: Akvaplan-niva

Flekksteinbiten på Akvaplan-nivas nye forskningsstasjon

Flekksteinbiten er en sosial fisk og derfor også velegnet for oppdrett. Foto: Akvaplan-niva

23 May 2023 news

I løpet av 2023 åpner Akvaplan-niva en modernisert versjon av vår forskningsstasjon på Kraknes utenfor Tromsø. Stasjonen er en godkjent forsøksdyravdeling og innehar akvakulturtillatelse for mer enn 130 ulike arter, inkludert flekksteinbit.

Vår nye Forsknings- og Innovasjonsstasjon Kraknes (FISK), inkluderer 480 m2FoU-areal med fleksible løsninger som vil gjøre det mulig for forskere å opp- eller nedskalere eksperimentelle oppsett for en rekke formål. En separat FoU-hall på 80 m2 er tilpasset økotoksikologiske forsøk. Resten av FoU-arealet kan anvendes som en hel enhet eller deles inn i fem haller med individuelle smittesluser. Hver hall er tilkoblet et hypermoderne, sentralt driftskontrollsystem (SD-anlegg) med individuell overvåking og detaljert logging av vannkvalitet i alle kar. FISK er et marint gjennomstrømmingsanlegg som kan tilpasses produksjonsoppsett i små, medium eller pre-industriell skala, og med regulerbar sjøvannstemperatur som kan tilpasses alt fra arktisk til tempererte miljøforhold.

I dag har stasjonen en stamfiskbestand av flekksteinbit og vi regner med at disse sosiale dyrene vil stortrives i de nye fasilitetene.

Les engelsk sak om flekksteinbiten på Nye FISK i Fram Forum: https://framforum.com/2023/03/...

Department Director
Analytical Laboratories and Infrastructure