Norsk
This page is only available in Norwegian

Møt Akvaplan-niva og NIVA på Forskningstorget på Aqua Nor 2023

Møt Akvaplan-niva og NIVA på Forskningstorget på Aqua Nor 2023

8 August 2023 news

Kom innom hall H under Aqua Nor å få med deg spennende foredrag fra forskning innen havbruk på Forskningstorget. Våre fagsjefer er på stand hver dag og håper dere kommer innom for en prat.

På Forskningstorget i Hall H møter du aktører som jobber med forskning og innovasjon innen havbruk.

Det vil være fem miniseminarer i løpet av uken. Programmet til seminarene finner du her og på nettsiden til Aqua Nor.

Få med deg siste nytt fra forskningen på våre miniseminarer;

  • Bærekraftsutfordringer
  • Biologiske nyvinninger
  • Fiskehelse & fiskevelferd
  • Nye muligheter fra havet
  • Sameksistens

Forskningstorget skal være møteplass for diskusjoner om forskning og innovasjon, både i forbindelse med miniseminarene, og i mindre, mer uformelle møter på torget eller hos de enkelte utstillerne. Alle som er interessert i forskning og innovasjon, inkludert universitetsutdanning innenfor akvakultur, skal vite at Forskningstorget er stedet å oppsøke disse dagene i august. Det gjelder enten du har spørsmål om status for forskningen, ønsker informasjon om utdanningsmuligheter, har konkrete prosjektideer eller ønsker tips om samarbeid, finansieringsmuligheter og råd om å skrive prosjektsøknader.

Årets forskningstorg er et samarbeid mellom Nofima, SINTEF Ocean, NORCE, NTNU, UiT Norges arktiske universitet, Universitetet i Bergen, Havforskningsinstituttet, Veterinærinstituttet, NMBU, NINA, Akvaplan-niva/NIVA, FHF, Innovasjon Norge og Norges Forskningsråd.

Du finner oss altså i Hall H.

Foredrag ved forskere fra Akvaplan-niva og NIVA:

Innleder Foredragstittel
Thor M. Jonassen (APN) Ny brønnbåtkunnskap – biologiske risikofaktorer ved bruk av brønnbåt til transport og behandling av laks
Gro H. Refseth (APN) Nye medikamentelle kontrolltiltak mot lakselus (Positiv oppdrift)
Trine Dale (NIVA) MILJØREG: Miljøpåvirkning fra havbruk og sameksisterende industrier- mulighetsrom for helhetlig regulering
Per Arne Emaus (APN) Kartlegging av laksesmoltens adferd og vandringsrute i Altafjordsystemet

Vice Managing Director
Aquaculture