Norsk
This page is only available in Norwegian

Gjennombrudd i bruk av autonom teknologi i studie av polarfronten

Live kamera fra Otter USV med FF Helmer Hanssen i bakgrunnen, på 74  grader nord (Foto: Trude Borch/Akvaplan-niva)

Gjennombrudd i bruk av autonom teknologi i studie av polarfronten

Live kamera fra Otter USV med FF Helmer Hanssen i bakgrunnen, på 74 grader nord (Foto: Trude Borch/Akvaplan-niva)

23 August 2023 news

Den 15. august 2023 gikk forskningsfartøyet Helmer Hanssen ut fra Tromsø mot polarfronten med et team fra Akvaplan-niva, UiT Norges arktiske universitet, Memorial University og Equinor ombord. Forskningsfartøyet skal ta prøver på ulike stasjoner øst for Svalbard, fra 75 grader nord til 78 grader nord langs 29.5 grader øst.

eamet før avreise fra Tromsø
Teamet før avreise fra Tromsø (Frida Cnossen, Akvaplan-niva) mangler på bildet). (Foto: Njal Heddle).

Akvaplan-niva bidrar med en rekke ulike autonome forskningsplattformer på toktet som er en del av NFR-prosjektet PolarFront. Disse er en Seilbøye, en Seaglider og en Otter USV.

Seilbøyen og Seaglideren er utstyrt med vitenskapelig ekkolodd og diverse sensorer for biogeokjemiske målinger samt sensorer for måling av temperatur og salinitet i sjøvannet. Otteren er i likhet med de andre gliderne utstyrt med vitenskapelige ekkolodd, men denne har også en vinsj for å kunne ta CTD-profiler (konduktivitet, temperatur og densitet).

Nytt med Otteren er at den er utstyrt med en Starlink antenne, for å kunne gi sanntidsinformasjon til kontrollrommet hos Akvaplan-niva i Tromsø. Starlink på Otteren er resultat av et samarbeidsprosjekt mellom Akvaplan-niva og Norsk Romsenter, med god hjelp av produsenten av Otter, Maritime Robotics.

Utsett av Otter USV. Otteren er et overflate-fartøy som gir data på småskala romlig variasjon i akustiske profiler i vannsøylen fra havoverflate til havbunn. Plattformen er også utstyrt med en CTD-profiler som samler inn data på vannets konduktivitet, temperatur og klorofyll. Starlink-antennen muliggjør data- og videooverføring i sanntid til Akvaplan-nivas kontrollrom i Tromsø (Foto: Eva Leu/Akvaplan-niva).


Otteren ble satt ut på sjøen 18. august, mens Akvaplan-niva personell fulgte med fra Akvaplan-nivas kontrollrom for autonome operasjoner i Tromsø. Video-overføring og sanntids overføring av ekkolodd-data til kontrollrommet ved hjelp av Starlink bredbåndsystem (SpaceX) ble testet og fungerte utmerket. Dette er en milepæl for vår bruk av autonome forskningsfartøy. Her ser vi en fornøyd feltingeniør ved Akvaplan-niva, Sondre Pedersen. (Foto: Morten Thorstensen/Akvaplan-niva).

De autonome plattformene som tas i bruk på dette forskningstoktet er komplementære til annet prøvetakingsutstyr om bord på forskningsfartøyet Helmer Hanssen. De bidrar til en større geografisk og tidsmessig oppløsning på innsamlede data, uttaler leder for PolarFront prosjektet ved Akvaplan-niva, Paul Renaud.

Utsett av seilbøyen. Helt til høyre ser vi feltingeniør ved Akvaplan-niva, Håvard Buschmann. Seilbøyen er en overflate glider som kan oppholde seg på sjøen i flere uker i strekk og som fjern piloteres av Akvaplan-niva personell ved hovedkontoret i Tromsø. Ved hjelp av denne plattformen vil forskerne samle inn data fra Polarfronten. Sensorene på seilbøyen samler inn data om temperatur, salinitet samt akustikk-data for å identifisere fisk og dyreplankton i hele vannsøylen, inklusive de 20 øverste meterne av vannsøylen som ikke er mulig å dekke med akustisk utstyr på selve forskningsskipet (Foto: Eva Leu/Akvaplan-niva).


Utsett av Seaglider. Dette er en dykkende glider som ved hjelp av sensoren UVP6 samler inn høyoppløselige vertikale profiler i vannsøylen av temperatur, salinitet og klorofyll fluorosens. Glideren er også utstyrt med det vitenskapelige ekkoloddet EK80 for innsamling av akustikk-data på fisk og dyreplankton. I tillegg leverer den tusenvis av bilder av plankton og andre partikler i vannsøylen fra hvert dykk. Integreringen av disse to sensorene er finansiert av BIOGLIDER prosjektet (EU MarTERA). Seaglideren fjern-piloteres av selskapet CSCS på Kypros. (Foto: Eva Leu/Akvaplan-niva).

PolarFront prosjektet er finansiert av Norges Forskningsråd. Prosjektet ledes av Akvaplan-niva og partnere er UiT Norges arktiske universitet, Norsk Polarinstitutt, Scottish Association for Marine Science, Memorial University, the Institute of Oceanology – Polish Academy of Science, Equinor og ConocoPhillips.

Mer info: https://prosjektbanken.forskningsradet.no/en/project/FORISS/326635

Paul E. Renaud
R&D Manager Climate and Ecosystems
Management
Tromsø

Read more