Norsk
This page is only available in Norwegian

Pressekonferanse for storsatsingen "Arven etter Nansen" - i Tromsø 6. mars 2018

Pressekonferanse for storsatsingen "Arven etter Nansen" - i Tromsø 6. mars 2018

5 March 2018 press release

Denne uken samles 130 forskere innen fagdisipliner som spenner fra marine bakterier og torsk til luft- og havstrømmer i Tromsø. Dette markerer starten på det unike forskningsprosjektet Arven etter Nansen. I forbindelse med oppstart av prosjektet inviterer vi til pressekonferanse:

  • Sted: Foajeen i 2. etasje på Radisson Blu Hotell, Tromsø
  • Tid: 6. mars klokka 13.30–14.00

De som deltar på pressekonferansen er

  • Christina I. M. Aabildgaard, avdelingsdirektør, Norges forskningsråd
  • Kenneth Ruud, prorektor forskning UiT, og styreleder i Arven etter Nansen
  • Marit Reigstad, prosjektleder, Arven etter Nansen
  • Ingrid Schjølberg, prodekan forskning og innovasjon / direktør NTNU Havrom
  • Lars Anders Breivik, forskningsdirektør, Meteorologisk institutt
  • Dag Rune Olsen, rektor ved Universitetet i Bergen

Panelet vil belyse følgende punkter:

- Utvikling av teknologi gir bedre og mer effektive observasjonssystemer som er viktig for framtidig overvåking og forvaltning.

- Økt sikkerhet som følge av bedre varsling av is og vær i nordområdene.

- Betydningen av å koble observasjoner og forståelse av prosesser i felt med modeller som spenner ut i tid og rom, i klimastudier.

- Hvordan Arven etter Nansen, gjennom et omfattende samarbeid på tvers av fag og institusjoner, skal svare på små spørsmål, men også forstå hva de betyr i det sammensatte og store bildet.

- Hvordan forskere og institusjoner i samarbeid med Norges forskningsråd kan bidra til å utvikle og realisere initiativ som respons på store og komplekse forskningsutfordringer.

- Hvordan skape framtidens polarforskere med en kompetanse og et nettverk som er tilpasset framtidige utfordringer.

Vel møtt!

Les også:

Former arven etter Nansen

Skal lede forskningsprosjekt til 800 millioner

Kontaktpersoner:

Marit Reigstad, prosjektleder og professor, UiT Norges arktiske universitet: marit.reigstad@uit.no / 90110092

Karine Nigar Aarskog, seniorrådgiver, kommunikasjon, UiT Norges arktiske universitet: karine.n.aarskog@uit.no / 95158407

Se prosjektets nettside her!

Department Director
Environments