Norsk
This page is only available in Norwegian

Akvaplan-niva og KUPA: styrket nordlig innovasjonskraft

Foto:  Lars Olav Sparboe Akvaplan-niva (til venstre) og Øyvind Jørgensen, KUPA

Akvaplan-niva og KUPA: styrket nordlig innovasjonskraft

Foto: Lars Olav Sparboe Akvaplan-niva (til venstre) og Øyvind Jørgensen, KUPA

19 February 2019 press release

Akvaplan-niva og KUPA har inngått en samarbeidsavtale for å gi et mer sømløst utviklingstilbud til nordnorske bedrifter i utvikling eller omstilling.

Både Akvaplan-niva og KUPA jobber med innovasjon og teknologiutvikling i Nord-Norge og formålet med dette formaliserte samarbeidet er styrket innovasjonskraft i nord. Samarbeidet skal gjøre det enklere for bedrifter innenfor marin og maritim næring å utnytte Akvaplan-niva's FoU-kompetanse og KUPA's kommersialiseringskompetanse. Dette vil bidra til at bedriftenes innovasjons-idéer raskere når markedet.

«Gjennom samarbeidsavtalen vil vi utvikle den samlede kompetanse i våre to selskap og vi vil gjennom denne i praksis kunne tilby våre kunder et mer helthetlig utviklingstilbud, sier direktørene Salve Dahle i Akvaplan-niva og Trond Slettbakk i KUPA.

*****

Akvaplan-niva (www.akvaplan.niva.no/no) Integrerer forskning, beslutningsstøtte og utvikling av ny teknologi for å sikre økonomiske verdier og trygge operasjoner for bedrifter, myndigheter og andre kunder over hele verden. Akvaplan-niva har ca. 140 medarbeidere, hvorav ca. 100 er lokalisert ved hovedkontoret i Framsenteret i Tromsø.

KUPA (www.kupa.no) Er et industrirettet rådgivings- og innovasjonsselskap som tilfører gründere og etablerte bedrifter kompetanse, kapasitet og nettverk som er viktig for utvikling eller omstilling. Selskapet har ca. 20 medarbeidere og kontorer i Harstad (hovedkontor), Tromsø, Finnsnes og Narvik.