Norsk
This page is only available in Norwegian

Salve Dahle går av som administerende direktør i Akvaplan-niva

Foto: Salve Dahle

Salve Dahle går av som administerende direktør i Akvaplan-niva

Foto: Salve Dahle

6 August 2019 press release

Salve Dahle (67) har vært administrerende direktør for forsknings- og konsultselskapet Akvaplan-niva i 19 år. Han har ledet selskapet gjennom en vekstperiode innen både rådgivning og forskning samt omsetning, antall ansatte og antall avdelingskontor. Dahle går nå over i en stilling som prosjektdirektør ved Akvaplan-niva. Vise-administrerende direktør Anton A. Giæver er konstituert som administrerende direktør i en periode mens selskapets styre arbeider med å rekruttere en ny direktør.

Akvaplan-niva er et datterselskap i NIVA konsernet (Norsk Institutt for Vannforskning). Selskapet utfører forskning og rådgivning innen akvakultur og vannmiljø. Selskapets målsetting er å kombinere forskning, bransjekunnskap og erfaring slik at rådgivningen representerer et godt beslutningsgrunnlag for innovasjon, verdiskaping og trygge miljøoperasjoner for næringsliv, myndigheter og andre aktører på regionalt, nasjonalt og internasjonalt nivå.

Akvaplan-niva har 130 ansatte hvorav 43 prosent er kvinner og 35 prosent har utenlandsk bakgrunn fra 19 ulike land. Akvaplan-niva har sitt hovedkontor, laboratorier og forskningsstasjon i Tromsø og avdelingskontorer i Alta, Bodø, Trondheim, Oslo, Bergen og på Island. I 2018 var selskapets omsetning på 202 millioner NOK med et resultat før skatt på 10 millioner NOK.

Anton Giæver
Vice Managing Director Aquaculture
Management
Tromsø