Norsk
This page is only available in Norwegian

Protokoll for kontroll på avlusningsfisk

Rognkjeks og lakselus (Foto: Tonje Cecilie Urskog, Grieg Seafood Finnmark)

Protokoll for kontroll på avlusningsfisk

Rognkjeks og lakselus (Foto: Tonje Cecilie Urskog, Grieg Seafood Finnmark)

5 December 2019 press release

Nylig avsluttet Akvaplan-niva, sammen med samarbeidspartnere, det NORA finansierte prosjektet NOLICE. Prosjektets hovedmål har vært å utvikle en fullskala  optimalisert protokoll for bruk av rognkjeks som biologisk avlusningsmetode i NORA regionen (Island, Færøyene og Norge). Dette arbeidet er et viktig element i en helhetlig strategi for å bekjempe lakselus og for en fortsatt lønnsom og verdiskapende havbruksnæring i disse landene. 

Prosjektteamet har bestått av ledende oppdrettsfirma og FoU institusjoner i Nord-Norge, Færøyene og Island. Prosjektet ble ledet av Albert Imsland fra Akvaplan-niva.  

Link til sluttrapport under. 

Albert K. D. Imsland
R&D Manager Aquaculture and Seafood
Management
Reykjavík

NOLICE sluttrapport