Norsk
This page is only available in Norwegian

Svømmetrening og produksjonsmetoder i lakseoppdrett

Tegning: Åse Husebø, Havforskningsinstituttet

Svømmetrening og produksjonsmetoder i lakseoppdrett

Tegning: Åse Husebø, Havforskningsinstituttet

18 December 2019 press release

Akvaplan-niva har en sentral rolle i 2 av de 6 prosjektene som fikk innvilget finansiering av IPN (Innovasjonsprosjekt i næringslivet) på temaet akvakultur i NFR sin siste tildelingsrunde. I FREMAD (Fremtidens lakseoppdrett) er Akvaplan-niva hoved FoU-partner, og skal samarbeide med blant andre Norsk institutt for vannforskning, Havforskningsinstituttet, Nofima og Universitetet i Bergen. Bremnes Seashore er søker og prosjektansvarlig og i tillegg er Lerøy Aurora næringspartner. 

Hovedmålet med FREMAD er å øke kunnskapen om produksjonsbiologi hos laks gjennom å undersøke kort- og langtidseffekter på produksjonsytelse i sjø av ulike oppdrettsregimer i den landbaserte fasen. Prosjektet vil følge en sannsynlig produksjon fra småskala laboratorieforsøk, uttesting i resirkuleringsanlegg til fullskala oppfølging i sjøanlegg. Prosjektet skal ledes av FoU-sjef for Akvakultur og Sjømat ved Akvaplan-niva og Professor II ved UiB, Albert K. D. Imsland

I SWIMFIT (Effekt av svømmetrening hos smolt; En grunnleggende studie) er Universitetet i Bergen den ansvarlige FoU partneren, mens Akvaplan-niva har ansvar for stor-skala oppfølgning i felt. Også NIVA er FoU-partner i dette prosjektet og Lerøy ASA som er søker og prosjektansvarlig. Prosjektet skal ledes av Sigurd Olav Handeland ved UiB. Hovedmålet med SWIMFIT er å utvikle en ny protokoll for intensiv produksjon av robust smolt/postsmolt av laks ved bruk av optimalisert svømmetrening (Ufit). 

Albert K. D. Imsland
R&D Manager Aquaculture and Seafood
Management
Reykjavík