Norsk
This page is only available in Norwegian

Skal følge lakselusa med strømmodellering

Kyststrømsmodell Troms

Skal følge lakselusa med strømmodellering

Kyststrømsmodell Troms

19 December 2019 press release

Gode nyheter, Norges Forskningsråd program MAROFF har bevilget 12 mill kroner til prosjektet "A management tool for coastal aquaculture based on knowledge on nearshore ocean circulation dynamics (MATNOC)". Prosjektet ledes av Akvaplan-niva og partnere i prosjektet er Meteorologisk Institutt, Universitetet i Oslo og Florida Golf Coast University.

Målsettingen med prosjektet er økt kunnskap om fysiske prosesser og sirkulasjon i kystnære strøk og inne i fjordene, og å forbedre Akvaplan-nivas modellverktøy i disse områdene. I modellutviklingen vil det være særlig fokus på spredningsmodellering av lakselus. Det vil også utvikles et modell-basert interaktivt verktøy der brukerne selv kan kombinere modelldata og statistikk for å se på potensiell spredning av lakselus fra spesifikke områder og lokaliteter. Dette vil for eksempel kunne brukes i planleggingsarbeid til oppdrettsnæringen.

**

ENGLISH

The Research Council of Norway has allocated funds for the project "A management tool for coastal aquaculture based on knowledge on nearshore ocean circulation dynamics". The project is led by Akvaplan-niva and partners are the Norwegian Meteorological Institute, University of Oslo and Florida Golf Coast University.

The primary objectives of the project are:
1) To improve our understanding of the dynamical processes that impact near-surface drift of sea lice along a complex coastline and create the best possible inner-coastal model system for drift applications
2) To create a model-based decision support tool, where the user can interact with model data to make statistical estimates of sea lice dispersion and connectivity as well as drift forecasts for chosen locations. The tool should also give estimates of uncertainties on its predictions.

Read more