Norsk
This page is only available in Norwegian

Akvaplan-niva bygger ROV kapasitet

Morten Thorstensen

Akvaplan-niva bygger ROV kapasitet

Morten Thorstensen

19 June 2020 press release

Akvaplan-niva har kjøpt selskapet Energi og Marine AS og dermed sikret seg et solid fundament for ROV og visuell miljøovervåkning.

Gjennom å ha utviklet et godt prosjektsamarbeid med selskapet Energi og Marine AS gjennom det siste året, har Akvaplan-niva og hovedaksjonær og daglig leder i selskapet Morten Thorstensen, blitt enige om en integrering av våre to selskap. Dette for at vi på en best mulig måte kan videreutvikle dette fagområdet. 

ROV Argus Mini operert fra vår feltbåt "MS Louise"

Thorstensen ble som en del av dette ansatt i Akvaplan-niva 1. juni. Hans stillingsbetegnelse er rådgiver/inspektør innen ROV/visuell miljøovervåkning. Thorstensen vil i tillegg til å gi bidrag til gjennomføring av våre rådgivningstjenester, jobbe tett på våre forskere som har behov for ROV til datainnsamling og overvåking. Gjennom dette vil Thorstensen være tett koblet til vår prosess med å bygge en moderne og veltilpasset teknologipark for helhetlige overvåkningen i luft, på land og i vann.

Morten Thorstensen med ROV Argus Mini

Med kjøpet av selskapet Energi og Marine AS får Akvaplan-niva en ROV til disposisjon. Dette er en Argus Mini som er utviklet i Norge av selskapet Argus Remote Systems. ( https://argus-rs.no/argus-rovs/11/argus-mini). Argus Mini har en rekkevidde ned til 600 meters dyp, men når man tar i betraktning strømforhold så er ideell dybde for operasjoner i realiteten på rundt 300 meter. Argus Mini er utstyrt med led lys og videoteknologi som kan kartlegge tid, gps koordinater, dybde, retning osv.

ROV Argus Mini på dekk av vår feltbåt "MS Louise"

Kabel som håndterer ROV om bord vår feltbåt "MS Louise"

Anton Giæver
Vice Managing Director Aquaculture
Management
Tromsø

Argus ROV beskrivelse
Argus ROV lys system
Argus ROV kamera