Norsk
This page is only available in Norwegian

Skjæran utfordres på nye oppdrettsarter

Steinbit er en av flere aktuelle nye marine oppdrettsarter (Foto: Lars Olav Sparboe/Akvaplan-niva)

Skjæran utfordres på nye oppdrettsarter

Steinbit er en av flere aktuelle nye marine oppdrettsarter (Foto: Lars Olav Sparboe/Akvaplan-niva)

10 October 2022 press release

Fiskeriminister Bjørnar Skjæran deltar fredag 28. oktober på seminaret «Blått i nord – nye marine oppdrettsarter for verdiskapning i nord». På møtet i Bodø skal han blant annet møte sin forgjenger Odd Emil Ingebrigtsen til debatt.

«Blått i nord» er et initiativ for økt verdiskaping av nye marine arter som eksempelvis tang og tare. Bak initiativet står Nofima, Universitetet i Tromsø, Nord universitet, NIVA og Akvaplan-niva. 28. oktober inviteres det til seminar i sal A5 ved Nord universitet. Det blir også anledning til å følge seminaret digitalt.

På et lignende seminar i Tromsø før sommeren innledet statssekretær Vidar Ulriksen. Denne gangen har Bjørnar Skjæran bekreftet deltakelse, og siden seminaret arrangeres tre uker etter fremleggelsen av statsbudsjettet kan det bli politiske diskusjoner hvor Støre-regjeringen vil med sin satsing i nord. Det er forventet at Skjæran vil komme inn på strategiene for utvikling av nye arter i nord.

Seminaret tar sikte på å komme videre i planene om nye arter i oppdrett og økt næringsaktivitet rundt makroalger.

  • Den ønskede økningen i havbruk kan ikke komme fra laks og ørret alene. Norsk havbruksnæring trenger flere bein å stå på, og marine arter som tare, steinbit og torsk får økt oppmerksomhet. Formålet med «Blått i nord – nye marine oppdrettsarter for verdiskaping i nord» er å øke samarbeidet og aktiviteten rundt marine arter i oppdrett. I dette arbeidet må vi naturligvis inkludere alle deler av næringslivet og det offentlige til felles dialog og erfaringsutveksling, sier Linda Simensen i Akvaplan-niva.
  • For å etablere et anlegg for fiskeoppdrett, må bedriften søke om tillatelse fra flere myndigheter. Dette er en av flaskehalsene. En annen flaskehals er at nye arter avdekker nye problemstillinger. Ikke minst når det gjelder biologien; hvordan avle, hvilket fôr og vaksiner bør vi bruke – for å nevne noe, sier dekan Mette Sørensen ved Fakultet for biovitenskap og akvakultur (FBA) på Nord universitet.
  • En ny næring trenger kompetanse og det haster med økt forskning for å gi oss mer kunnskap. Det må mer midler til forskning, og det må være flere prosjekt, sier Sørensen.

Det er en mengde utfordringer som preger framveksten av nye næringsveier innen havbruk.

Det er også behov for risikovillig kapital, og det er et stort behov for betydelig mer penger til forskning.

Åpent seminar

Seminaret vil vi koble forskning, forvaltning, utdanning, næring og politikk. Dette for å få en felles forståelse for hva som er utfordringene og mulighetene fremover og forhåpentligvis sette en tydelig retning for den felles satsingen som må til.

Seminaret starter med følgende innledninger:

  1. Nasjonal satsing nye marine arter ved Lars Olav Sparboe, Akvaplan-niva.
  2. Hvorfor velger Denvo å satse på oppdrett av steinbit? Ved Frode Jan Dvergsdal, Denvo.
  3. Når det skal utvikles nye oppdrettsarter må det jobbes på mange ulike felt samtidig. Avl, produksjon, fôr, teknologi, marked, rammebetingelser og kapital er alle viktige faktorer. Det er også viktig at alle brukere av kystsonen høres og inkluderes i en stadig større kamp om arealer. Vi kommer innom mange av disse temaene i løpet av seminaret, forteller Simensen.

Deretter blir det tre paneldebatter med følgende tema: Flaskehalser for marine arter, Tare – hvordan bygger vi næringen og til slutt en politisk debatt.

Her er noen av de som vil delta i debattene:

Torskenettverket - Rune Eriksen

NHO Nordland – Daniel Bjarmann-Simonsen

Statsforvalteren i Nordland – Oddlaug Knutsen

Norwegian Seaweed Cluster - Heidi Meland

Folla Alger – Tarald Sivertsen

Nordland Fylkes Fiskarlag - Hanne Fagertun

Bjørnar Skjæran (Ap)

Odd Emil Ingebrigtsen (H)

Linda Helèn Haukland (KrF).

Seminaret er gratis med plass til 120 personer i salen. Konferansen strømmes også via Teams. Påmelding kreves.

Merete Kristiansen
Managing Director
Management
Tromsø