Norsk
This page is only available in Norwegian

Akvaplan-niva er partner i grønn plattform prosjekt for revitalisering av tareskog

Sukkertare (Foto: Erling Svensen)

Akvaplan-niva er partner i grønn plattform prosjekt for revitalisering av tareskog

Sukkertare (Foto: Erling Svensen)

10 January 2024 press release

Ocean Green-prosjektet mottar 47 millioner kroner fra Grønn Plattform for å eliminere kråkebolleørkener og revitalisere tareskog langs norskekysten.

I prosjektet Ocean Green, som ledes av Ava Ocean, skal det utvikles en bærekraftig verdikjede der kråkeboller, som har ødelagt store områder med tareskog, skal høstes med en ny fangstteknologi og deretter utvikles til ulike produkter.

-i dette prosjektet får vi ved Akvaplan-niva utnyttet vår brede kompetanse på marine økosystem, uttaler Forskningsdirektør Paul Renaud.

- Gjennom Ocean Green-prosjektet vil vi vise at vår unike havbunnshøsteteknologi kan bidra til å restaurere tareskog gjennom effektiv fjerning av store mengder kråkeboller. Samtidig ønsker vi sammen med våre partnere å utforske nye bruksområder og potensielle produkter for disse kråkebollene, som ofte ikke egner seg som menneskeføde, forteller bærekraftsansvarlig i Ava Ocean, Dagny-Elise Anastassiou.

Bunnsolid Prosjektgruppe

Totalt ni prosjekter mottok i år finansiering fra grønn plattform. Satsingen finansieres av Nærings- og fiskeridepartementet, og administreres av Norges Forskningsråd, Innovasjon Norge og Siva.

Ocean Green-prosjektet ledes av Ava Ocean, og konsortiet består av Wild Lab Projects, NIBIO, NIVA, Akvaplan-niva, Hofseth Biocare og Wandering Owl som alle er viktige aktører fra næringsliv og forskningsmiljøer som skal jobbe for å oppnå prosjektets ambisiøse mål.

– Grønn plattforms målsetting er å akselerere grønn omstilling i næringslivet. Det skjer utrolig mye spennende og støtte som vi nå gir til disse store prosjektene er et viktig bidrag til regjeringens mål for grønn omstilling og næringsvekst, sier næringsminister Jan Christian Vestre i pressemeldingen fra Nærings- og fiskeridepartementet.

Kråkeboller kan bli verdifulle produkter

Prosjektet som tar utgangspunkt i de store kråkebolleforekomstene i Tromsøområdet er treårig og starter allerede rett over nyttår, med utvikling av spesialtilpassede høstere for kråkeboller basert på Ava Oceans patenterte teknologi.

- Det mangler fangstsystemer som er effektive og skånsomme. Utfordringen er at det finnes millioner av disse kråkebollene, og man må høste nesten alle – til og med de veldig små – for å kunne gi tareskogen den grobunnen den trenger for å komme tilbake, forklarer Anastassiou hos Ava Ocean.

En annen utfordring har vært at det per dags dato finnes få produkter med kommersiell verdi som disse kråkebollene kan brukes i, foruten en liten andel som kan fores opp og selges som sjømat. Det er dette Ocean Green prosjektet ønsker å adressere. Med disse såkalte kråkebollene under kontroll vil tareskogen kunne komme tilbake langs kysten og igjen skape vitale områder for fiskeyngel og annen sjømat, karbonlagring og nitrogenresirkulering, samt beskytte mot erosjon.

Paul E. Renaud
R&D Manager Climate and Ecosystems
Management
Tromsø