Norsk
This page is only available in Norwegian

Krafttak for nye oppdrettsarter i nord

Krafttak for nye oppdrettsarter i nord

17 November 2021 press release

I dag la ordfører i Tromsø Kommune, Gunnar Wilhelmsen, ned "grunnrøret" for en Akvaplan-niva investering på 150 millioner i ny forskningsstasjon på Kvaløya utenfor Tromsø. Dette er historisk da dette er den største satsingen innen nye oppdrettsarter i Nord-Norge noensinne. I sin velkomsttale til ordføreren og lokale underleverandører som deltok på seansen uttalte administrerende direktør ved Akvaplan-niva, Merete N. Kristiansen: "Hvorfor har vi invitert dere til å komme hit i dag? Jo, for at dere skal kunne si - ‘jeg var der’ da  den nye store satsingen på nye oppdrettsarter tok fart i nord og i Norge. Dette et historisk løft for Akvaplan-niva, for Tromsø og for Norge. Vi skal bygge en ny forskningsstasjon som er spesialtilpasset pilotering og før-industrialisering av nye marine arter i oppdrett. I tillegg vil anlegget gi nye forskningsmuligheter innen miljø og økosystemforståelse.

Lokaløkonomiske ringvirkninger og nye arbeidsplasser

Akvaplan-niva har signert avtaler med en rekke lokale leverandører i forbindelse med den nye forskningsstasjonen. "Vi er svært fornøyde med avtalene med Econor, Unik Filtersystem og J. M. Hansen" forteller ansvarlig for byggeprosessen ved Akvaplan-niva, Reinhold Fieler. Stasjonen, som skal stå ferdig i 2023, erstatter Akvaplan-niva sin eksisterende forskningsstasjon og skal plasseres på en ny-etablert tomt nord for den nåværende forskningsstasjonen. "For J. M. Hansen representerer dette opdraget en mulighet for å styrke vår kompetanse innen automasjon. I tillegg vil vår leveransekraft til havbruksnæringen øke ved at vi etablerer et tettere samarbeid med Akvaplan-niva", uttalte administrerende direktør ved J. M. Hansen, Nina Hansen. Roy Nyheim fra Norconsult trakk fram prosjektet som et utstillingsvindu for Norconsult med tanke på digitalisering, bærekraft og samarbeid. Også Arne Johnny Boge fra Unik Filtersystem fremhevet samarbeids-dimensjonen i prosjektet og de mulighetene som oppdraget gir for å samle ulike typer kompetanse.

Investeringen vil i tillegg til økonomiske effekter hos lokalt næringsliv, bidra til åtte helårs arbeidsplasser på stasjonen samt skape aktiviteter for 20-25 stillinger i Akvaplan-niva og hos samarbeidspartnere. "Dette blir en svært fleksibel stasjon hvor vi kan tilpasse fasilitetene til de ulike behovene til forskere og næringsaktører" uttaler avdelingsdirektør for laboratorier og infrastruktur ved Akvaplan-niva, Marianne Frantzen. " Vi tilrettelegger også for at stasjonen kan ta imot besøkende (visning) uten at dette kommer i konflikt med pågående aktivitet. Vi håper på mange besøkende delegasjoner for å vise frem alt det spennende som skal foregå på stasjonen" fortsetter Frantzen.

Illustrasjon av den nye forskningsstasjonen (Norconsult). 

Nye oppdrettsarter

I 2019 var Akvaplan-niva ansvarlig for en evaluering av potensialet for nye arter i oppdrett i Norge på oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet. Aktuelle arter som ble gjennomgått var blant annet flekksteinbit, torsk og tare. Det er dette arbeidet som nås tas videre for å bistå oppdrettsaktører i oppskalering fra forsøk og pilotstadiet til fullskala produksjon. "Fokus er på produksjonsbiologi – hvordan gå fra egg- til yngelproduksjon og videre til ferdig produkt. Vi har lang erfaring med å bringe nye arter inn i oppdrett, spesielt fra rognkjeks hvor Akvaplan-niva var først i Norge med oppdrettsproduksjon. Vår solide kunnskap om nye arter og erfaring med utviklingsarbeid gir oss grunnlag for å ta en sentral posisjon i oppbygningen av nye oppdrettsarter som kan bidra til at oppdrettsnæringen får flere bein å stå på" forteller administrerende direktør ved Akvaplan-niva Merete Nygaard Kristiansen.

Akvaplan-niva har lang erfaring med oppdrett av rognkjeks (Foto: Lars Olav Sparboe/Akvaplan-niva)

Rognkjeks, flekksteinbit og torsk

På vår eksisterende forskningsstasjon så har vi nå en hundretalls rognkjeks hvor vi, som del av vårt avlsprogram på arten, gjennomfører genetiske studier. I tillegg har vi om lag 26 stamfisk av flekksteinbit og yngre fisk som er avkom fra disse. For tiden jobber vi med et fõr-forsøk på de yngre fiskene som del av et EU-prosjekt. Innen oppdrett av torsk og flekksteinbit bistår vi flere aktører i etablering og kommersialisering.

Flekksteinbit er en art hvor det nå finner sted en økende satsing i Norge (Foto: Lars Olav/Akvaplan-niva).

Nasjonal satsing

Akvaplan-niva har akvakulturtillatelse for mer enn 120 arter på stasjonen. "Det blir kanskje ikke snakk om så mange ulike arter i fremtidig norsk oppdrett, men det tar tid å innhente slike tillatelser så det er positivt at vi allerede har disse på plass. Vi samarbeider nå med Nofima, Universitetet i Tromsø, Nord Universitet og NIVA om å etablere en nasjonal satsing på nye marine arter i akvakultur. Dette blir en kraft-satsing i nord som vi ser veldig fram til å bidra til", sier direktør Kristiansen.

Marianne Frantzen
Department Director Analytical Laboratories and Infrastructure
Management
Tromsø