Norsk
This page is only available in Norwegian

Nytt FHF-prosjekt skal redusere sykdom i RAS-anlegg

Målsettingen med prosjektet Biosikkerhet i RAS (BRAS) er bedre fiskehelse og -velferd i RAS-anlegg. (Illustrasjonsfoto: Pure Salmon Kaldnes)

Nytt FHF-prosjekt skal redusere sykdom i RAS-anlegg

Målsettingen med prosjektet Biosikkerhet i RAS (BRAS) er bedre fiskehelse og -velferd i RAS-anlegg. (Illustrasjonsfoto: Pure Salmon Kaldnes)

23 January 2023 press release

Akvaplan-niva er partner i et NIVA ledet FHF-prosjekt som skal fremskaffe bedre kunnskap og effektive tiltak mot sykdomsfremkallende bakterier og virus i resirkulerende akvakulturanlegg (RAS).

Sondre Veberg Larsen fra Akvaplan-niva vil, sammen med Sonal Patel (Veterinærinstituttet), lede arbeidspakke 1 i prosjektet. Denne arbeidspakken skal sammenstille vitenskapelig og erfaringsbasert kunnskap om patogene mikroorganismer og gjeldende biosikkerhetsstrategier i RAS.

− Vi vet for lite om hvordan sykdomsfremkallende bakterier og virus etablerer seg i RAS og hva som skal til for å bli kvitte dem, sier Ole-Kristian Hess-Erga, prosjektleder og seniorforsker i Norsk institutt for vannforskning (NIVA).

Hvis sykdomsfremkallende mikroorganismer etableres i et RAS-anlegg, må omfattende vask- og desinfeksjonstiltak iverksettes. Slike tiltak vil påvirke driften av anlegget og kan få store konsekvenser for produksjonen. Næringen har sett en økning i smitteutbrudd, og det haster å finne ut hvorfor dette skjer og hva som skal til for å hindre det.

− Vi trenger mer kunnskap om tilstedeværelse og overlevelse av agens, spesielt ILA-virus i settefiskfasen. Prosjektet er viktig for å gi gode og vitenskapelig råd om kontinuerlig bruk av biofilteret til forvaltningsmyndighetene og oppdretterne, sier Sonal Patel, seksjon for akvatisk biosikkerhet, Veterinærinstituttet.

− Med prosjektet Biosikkerhet i RAS (BRAS) håper vi å identifisere om og hvor patogenene etablerer seg i et RAS-anlegg og foreslå smittereduserende tiltak. På den måten vil risikoen for smittsomme sykdommer minimaliseres og prosjektresultatene vil bidra til en sikker og effektiv produksjon, sier Hess-Erga.

Overføringsverdi og bærekraft

Ny kunnskap på dette området vil også ha overføringsverdi til transport av fisk og andre former for lukket eller semilukket oppdrett, på land og i sjø.

− Om alt går slik vi tror, vil BRAS-prosjektet føre til bedre fiskehelse og -velferd i RAS-anlegg, og videre i matfiskfasen, avslutter Hess-Erga.

Disse er med

Prosjektet er et samarbeid mellom NIVA (prosjektansvarlig), Veterinærinstituttet, Universitetet i Bergen, Marineholmen RASLab, Akvaplan-niva, Patogen, Pure Salmon Kaldnes, Nofitech, VESO Aqua og næringsaktørene Osland Settefisk, Osan Settefisk, Erko Settefisk, Helgeland Smolt, Grieg Seafood ASA, Lerøy Aurora avd. Laksefjord, Salangfisk og Mowi ASA.

Prosjektet skal sammenstille det vitenskapelige og erfaringsbaserte kunnskapsgrunnlaget, gjennomføre smitteforsøk og undersøke inaktivering av patogener under kontrollerte betingelser, samt følge aktuelle anlegg for å bygge kunnskap om biosikkerhetsstrategier i kommersielle RAS. Prosjektets hovedmål er å styrke biosikkerheten i RAS-anlegg med ny kunnskap om patogene mikroorganismers følsomhet mot ulike biosikkerhetsstrategier og overlevelse i RAS.

Det 3-årige prosjektet er finansiert av Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering (FHF).

Les mer om prosjektet her: https://www.fhf.no/prosjekter/prosjektbasen/901792/

Sondre Veberg Larsen
Senior Adviser
Aquaculture Innovation
Bergen