Norsk
This page is only available in Norwegian

Pål Molander er ny administrerende direktør i NIVA

Pål Molander, ny administerende direktør i NIVA

Pål Molander er ny administrerende direktør i NIVA

Pål Molander, ny administerende direktør i NIVA

28 June 2022 press release

Pål Molander (52) er ansatt som ny administrerende direktør ved Norsk institutt for vannforskning (NIVA). Han kommer fra tilsvarende stilling i Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI).

NIVAs styre hadde mange gode kandidater å velge mellom, men det var flere forhold som bidro til at Pål Molander pekte seg ut. Vi føler oss trygge på at Pål vil ivareta NIVAs kjerneverdi som et faglig sterkt forskningsinstitutt, samtidig som han har det som skal til for å videreutvikle instituttets markedsposisjon. "Hans evne til å engasjere og hans sterke motivasjon for NIVAs samfunnsoppdrag var også med på å gjøre ham til et klart førstevalg," sier NIVAs styreleder Linda Aaram.

Molander uttaler følgende om hvorfor denne stillingen er interessant: "NIVA er et velrennomert og godt posisjonert forskningsinstitutt spekket med internasjonalt ledende kompetanse på viktige og spennende fagfelt. Kunnskapen NIVA forvalter og vil skape fremover vil være av stor betydning for å lykkes med den grønne omstillingen. NIVA er i god utvikling, og jeg ser veldig frem til å bidra i dette arbeidet fremover sammen med alle de dyktige ansatte i NIVA"

  Motivert av NIVAs samfunnsoppdrag

  NIVAs sentrale rolle i det grønne skiftet var en av grunnene til at Molander valgte vannforskninginstituttet som sin nye arbeidsplass. En viktig oppgave for den nye instituttlederen blir å lede implementeringen av NIVAs strategi mot 2030 – forskning for en bærekraftig fremtid.

  Pål Molander tiltrer stillingen som adm. dir. den 1. oktober.

  Litt mer om Pål Molander

  Molander har vært direktør ved Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) siden 2011. Han er utdannet cand.scient. og dr.scient. i analytisk kjemi ved Universitetet i Oslo.

  Molander har tidligere vært forsker, gruppeleder og forskningsdirektør ved STAMI. Han er en populær foredragsholder på arbeidslivsfeltet i Norge og er oppnevnt i en mengde råd, utvalg og komitéer på arbeidsmiljøområdet nasjonalt og internasjonalt.

  Merete Kristiansen
  Managing Director
  Management
  Tromsø