Norsk
This page is only available in Norwegian

Styrker forskingssamarbeidet i sjømatnæringen

Tormod Skålsvik (Akvaplan-niva) og Malin Johansen (NCE Aquaculture). Foto: Ann Cecilie Hilling.

Styrker forskingssamarbeidet i sjømatnæringen

Tormod Skålsvik (Akvaplan-niva) og Malin Johansen (NCE Aquaculture). Foto: Ann Cecilie Hilling.

5 October 2020 press release

Akvaplan-niva går inn som ny partner i NCE Aquaculture. Dette bidrar til å styrke klyngens satsning innen fiskehelse og miljø, sier daglig leder i NCE Aquaculture, Malin Johansen.

Norwegian Centre of Expertise Aquaculture (NCE Aquaculture) er Norges eldste havbruksklynge med hovedsete i havbruksbyen Bodø. Partnerskapet i klyngen representerer en stor andel av havbruksproduksjonen i Nord-Norge. Klyngens medlemmer representerer hele verdikjeden innen produksjon av laks. Klyngen har gjennom de siste 15 årene jobbet målrettet med å utvikle oppdrettsnæringen gjennom å løfte gode forsknings- og innovasjonsprosjekter.

"For oss som næringsklynge er det svært viktig å jobbe strategisk for å oppnå økt miljømessig, sosial og økonomisk bærekraft i næringen. Vi jobber eksempelvis mye med fiskehelse og velferd, redusert miljøavtrykk og sirkulær økonomi. Vi har samarbeidet med Akvaplan-niva over flere år og vi ser frem til å styrke dette samarbeidet nå som Akvaplan-niva blir klyngepartner", sier Johansen.

Utfyller hverandre

Akvaplan-niva har hovedkontor i Tromsø, og etablerte seg i Bodø for tre år siden. Selskapet er ledende innen forskning og rådgivning innen havbruk, akvakultur generelt og vannmiljø. Selskapet ble stiftet i 1984 og har i dag 130 ansatte

Tormod Skålsvik, kontorleder for Akvaplan-niva i Bodø, uttaler at han ser frem til å bli en aktiv deltaker i partnerskapet til NCE Aquaculture:

"Akvaplan-niva er et selskap med bred aktivitet innenfor både forskning og rådgivning hvor vi aktivt anvender forskningsbasert kunnskap i utvikling av tjenester for akvakulturnæringen. Et partnerskap i NCE Aquaculture passer derfor veldig godt inn i det arbeidet vi gjør, og vi tror at et tettere samarbeid vil bidra til at fremdige felles prosjekter vil treffe næringens og forvaltningens behov enda bedre."