Norsk
This page is only available in Norwegian

DOKUMENTAR (2020 – 2022)

Cyclopterus_lumpus_03-05_c

DOKUMENTAR (2020 – 2022)

Cyclopterus_lumpus_03-05_c

Full tittel: Årsak til dødelighet og tap av rensefisk

Finansiering: Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering (FHF) (Prosjekt nr. 901692)

Prosjektleder: Albert K. D. Imsland (Akvaplan-niva)

Partnere: Akvaplan-niva, Akva Kompetanse, NTNU, NIVA, GIFAS, Institute of Marine Research, HaVet, NOVA SEA, Nordland Rensefisk, Mowi, Lerøy Seafood Group, Havlandet Marin Yngel.

Prosjektside FHF: https://www.fhf.no/prosjekter/...

Vitenskapelige publikasjoner:

https://www.sciencedirect.com/...

https://www.sciencedirect.com/...

In press: Boissonnot, L., Karlsen, C., Jonassen, T.M., Stensby-Skjærvik, S., Storsul, T., Imsland, A.K.D. 2024. Causes of lumpfish (Cyclopterus lumpus) mortality in Norwegian hatcheries: challenges and opportunities. Aquaculture (in press).

  • R&D Manager Aquaculture and Seafood
    Management
    Reykjavík