Norsk
This page is only available in Norwegian

EFFEKTIV (2019 – 2022)

Cyclopterus_lumpus_10-02-2012__5_

EFFEKTIV (2019 – 2022)

Cyclopterus_lumpus_10-02-2012__5_

Full tittel: Effekt og velferd ved bruk av rensefisk og luseskjørt

Finansiering: Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering (FHF) (Prosjekt nr 901652)

Prosjektleder: Albert K. D. Imsland (Akvaplan-niva)

Partnere: INAQ, Havforskningsinstituttet, Akerblå, Aqua Kompetance, Gifas, Norsk Regnesentral, NOVA SEA, CERMAQ, NORDLAKS Oppdrett, Bremanger Seashore, Lingalaks, Tombre AS, Bolaks.

Prosjektside FHF: https://www.fhf.no/prosjekter/...

Vitenskapelige publikasjoner:

https://www.sciencedirect.com/...

https://www.mdpi.com/2410-3888...

https://www.mdpi.com/2410-3888...

  • R&D Manager Aquaculture and Seafood
    Management
    Reykjavík