Norsk
This page is only available in Norwegian

AcuLice (2019 – 2024)

AcuLice technology

AcuLice (2019 – 2024)

AcuLice technology

AcuLice I: Effekt av sammensatt akustisk lydbilde i sjø på lakselus

Finansiering: FHF-Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering (FHF prosjekt nr. 901567).

Prosjektledere: Albert K. D. Imsland (Akvaplan-niva) og Sigurd Handeland (UiB)

Partnere: Akvaplan-niva, Universitetet i Bergen, PO3/4-Kunnskapsinkubator.

Prosjektmål:

Hovedmål
Å undersøke om bruk av et sammensatt akustisk lydbilde kan utvikles til å til å bli en regional behandlingsmetode for å redusere volumet lus i havbruksanlegg. Prosjektet vil gjennomføres i Produksjonsområde 3 (PO3) og består av fem delprosjekt med klart definerte delmål/resultatmål. FHFs finansiering vil være knyttet til 3 av delprosjektene/-målene.

Delmål
1. Å dokumentere effekt av AcuLice på infeksjonsrisiko for lus hos oppdrettslaks i ett regionalt perspektiv.
2. Å kartlegge effekt av AcuLice på velferd, stress og helsesituasjon hos laks, berggylt og rognkjeks i intensiv oppdrett (egenfinansiering bedriftene, utenom dette prosjektet).
3. Å sammenfatte resultatene, herunder kommunisere disse til oppdrettere, myndighetspersoner og offentlige myndigheter.

I tillegg studere mulige effekter på sjøpattedyr, villfisk, marine evertebrater og bunnfauna rundt og under anleggene, men denne inngår ikke i prosjektet FHF delfinansierer.

Prosjektside FHF: https://www.fhf.no/prosjekter/...

Vitenskapelige publikasjoner:

https://www.mdpi.com/2077-1312...

AcuLice II: Lyd mot lus – dokumentasjon av virkning og fiskevelferd

Finansiering: FHF - Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering (FHF prosjekt nr. 901686)

Prosjektleder: Albert K. D. Imsland (Akvaplan-niva)

Partnere: Akvaplan-niva, NIVA, NORCE, UiB, PO3/4 Kunnskapsinkubator

Prosjektmål:

Hovedmål
Å undersøke om bruk av et sammensatt akustisk lydbilde kan utvikles til å til å bli en regional behandlingsmetode for å redusere volumet lus i havbruksanlegg.

Delmål
1. Å dokumentere effekt av AcuLice på infestasjonsrisiko for lus hos oppdrettslaks (DP1).
2. Å kartlegge effekt av AcuLice på velferd, stress og helsesituasjon hos laks, berggylt og rognkjeks (DP2).
3. Å avdekke eventuell påvirkning av AcuLice på naturlig atferd og habitatbruk hos sjøpattedyr (nise) (DP3) (Finansiert av Innovasjon Norge).
4. Å avdekke eventuell påvirkning av AcuLice på naturlig atferd hos evertebrater og villfisk (DP4).
5. Å sammenfatte resultatene fra DP1–4, herunder kommunisere disse til oppdrettere, myndighetspersoner og offentlige myndigheter.

Prosjektside FHF: AcuLice II: Lyd mot lus – dokumentasjon av virkning og fiskevelferd (fhf.no)

  • R&D Manager Aquaculture and Seafood
    Management
    Reykjavík