English

forskningsartikkel

Temporal trends of mercury in Arctic biota: 10 more years of progress in Arctic monitoring

Science of The Total Environment ()

https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2022.155803

Forfattere

3 Akvaplan-niva (nåværende ansatt)

Adam D. Morris
Simon J. Wilson
Rob J. Fryer
Philippe J. Thomas
Karista Hudelson
Birgitta Andreasen
Pierre Blévin
Paco Bustamante
Olivier Chastel
Guttorm Christensen
Rune Dietz
Marlene Evans
Anita Evenset
Steven H. Ferguson
Jérôme Fort
Mary Gamberg
David Grémillet
Magali Houde
Robert J. Letcher
Lisa Loseto
Derek Muir
Marianna Pinzone
Amanda Poste
Heli Routti
Christian Sonne
Gary Stern
Frank F. Rigét
Metadata
type
forskningsartikkel
lisens
ukjent
language
engelsk
full versjon
https://hal.science/hal-03684200/document
sitert (antall ganger)
20
finansiering
Institute for Clinical Evaluative Sciences
maskinlesbare metadata
Crossref
OpenAlex
oppdatert
2024-06-15