English

forskningsartikkel

Untangling the role of biotic and abiotic ageing of various environmental plastics toward the sorption of metals

Science of The Total Environment ()

https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2023.164807

åpen tilgang

Forfattere

1 Akvaplan-niva (nåværende ansatt)

Gilberto Binda
Norwegian Institute for Water Research
Margarida Costa
Norwegian Institute for Water Research
Luka Supraha
Norwegian Institute for Water Research
Davide Spanu
University of Insubria
Christian Vogelsang
Norwegian Institute for Water Research
Eva Leu
Akvaplan-niva
Luca Nizzetto
Norwegian Institute for Water Research
Masaryk University
Metadata
type
forskningsartikkel
lisens
CC-BY
language
engelsk
full versjon
https://irinsubria.uninsubria.it/bitstream/11383/2156391/1/1-s2.0-S0048969723034307-main.pdf
sitert (antall ganger)
8
finansiering
maskinlesbare metadata
Crossref
OpenAlex
oppdatert
2024-06-15