English

forhåndsutgave

Coupling hydrodynamic drifting simulations and seasonal demographics to forecast the occurrence of jellyfish blooms

? ()

https://doi.org/10.1101/2024.03.11.584451

Forfattere

1 Akvaplan-niva (nåværende ansatt)

James Cant
University of St Andrews
University of Southern Denmark
Owen R. Jones
University of Southern Denmark
Ingrid Ellingsen
SINTEF
Jack H. Laverick
University of Strathclyde
Sanna Majaneva
Norwegian University of Science and Technology
Akvaplan-niva
Jan Dierking
GEOMAR Helmholtz Centre for Ocean Research Kiel
Nicole Aberle
Norwegian University of Science and Technology
Universität Hamburg
Jamileh Javidpour
University of Southern Denmark
Metadata
type
forhåndsutgave
lisens
ukjent
language
engelsk
full versjon
https://www.biorxiv.org/content/biorxiv/early/2024/03/13/2024.03.11.584451.full.pdf
sitert (antall ganger)
0
finansiering
maskinlesbare metadata
Crossref
OpenAlex
oppdatert
2024-06-07