English

forskningsartikkel

Photophysiological responses of bottom sea-ice algae to fjord dynamics and rapid freshening

Frontiers in Marine Science ()

https://doi.org/10.3389/fmars.2023.1221639

åpen tilgang

Forfattere

1 Akvaplan-niva (nåværende ansatt)

1 Akvaplan-niva (tidligere ansatt)

Zoé L. Forgereau
UiT The Arctic University of Norway
Benjamin A. Lange
Norwegian Geotechnical Institute
Norwegian Polar Institute
Rolf Gradinger
UiT The Arctic University of Norway
Philipp Assmy
Norwegian Polar Institute
Janina E. Osanen
UiT The Arctic University of Norway
Laura M. García
UiT The Arctic University of Norway
Janne E. Søreide
Mats A. Granskog
Norwegian Polar Institute
Eva Leu
Akvaplan-niva
Karley Campbell
UiT The Arctic University of Norway
University of Manitoba
Metadata
type
forskningsartikkel
lisens
CC-BY
language
engelsk
full versjon
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmars.2023.1221639/pdf?isPublishedV2=False
sitert (antall ganger)
1
finansiering
maskinlesbare metadata
Crossref
OpenAlex
oppdatert
2024-06-18