English

Nye forskningsmidler til torskeoppdrett

Julianne Jacobsen, fagleder fiskehelse i Norcod (Foto: Norcod)

Nye forskningsmidler til torskeoppdrett

Julianne Jacobsen, fagleder fiskehelse i Norcod (Foto: Norcod)

20. juni 2022 nyhet

Et konsortium av forskningsinstitusjoner og flere torskeoppdrettere, med Norcod som prosjektansvarlig, har fått tilsagn fra Norges Forskningsråd om støtte på kr 9,76 mill. for utvikling av nye fôringsstrategier for torsk. Øvrige samarbeidspartnere er Statt Torsk ASA, Arctic Cod AS, Havlandet Havbruk AS og Skretting AS. FoU-partnere er Akvaplan-niva, NMBU og Nofima. Thor Magne Jonassen fra Akvaplan-niva er prosjektleder. Han uttaler: "Vi har arbeidet med torskeoppdrett i en periode og det er utrolig mye viktig arbeid som nå muliggjøres gjennom dette IPN-prosjektet og NFR-tildelingen."

"Det er flott å se at det nå tildeles forskningsmidler til oppdrettstorsk, og dette er et tydelig signal på at det igjen er tro på torskeoppdrett. Vi ser fram til å komme i gang med prosjektet for å samle kunnskap som kan bidra til å optimalisere fiskevelferd i torskeoppdrett" sier Julianne Jacobsen, fagleder fiskehelse i Norcod.

Torskenettverket har spilt en sentral rolle i forarbeidet til søknaden gjennom kopling av industripartnerne. Prosjektleder i Torskenettverket, Keven Vottestad, mener at tilsagnet til prosjektet viser at det nytter å jobbe i lag og at samarbeid mellom næringsaktørene fungerer. Torskenettverket vil være sentral i formidling av resultater og kunnskap fra prosjektet.

Formålet med prosjektet er å utvikle et fôringskonsept for torsk som tar hensyn til torskens miljørespons-, spiseadferd og ernæringsmessige potensiale. Dette vil bidra til mer lønnsom og bærekraftig produksjon gjennom bedre fiskehelse, mer effektivt fôrforbruk og økt kontroll med kjønnsmodning. Innovasjonen i prosjektet er nye metoder for utfôring og endret sammensetning av fôret. Prosjektet vil gå over fire år.

På Forskningsrådets hjemmeside hvor tildelingen ble annonsert, uttaler administrerende direktør i Forskningsrådet Mari Sundli Tveit at "prosjektene som får støtte nå vil gi oss kunnskap som blir viktig for å lykkes i fremtiden, og vil være med på å sikre bærekraftig vekst og utvikling innenfor havbruk, fiskeri og maritime næringer".

Norcod's lokalitet for torskeoppdrett i Frosvika, Meløy kommune (Foto: Glenn Rosting).

Les mer