English

Jakter søppel på havbunnen rundt oppdrettsanlegg

Tauverk er en viktig kilde til plastforsøpling fra oppdrettsnæringen (Foto: Ragnhild Pettersen/Akvaplan-niva)

Jakter søppel på havbunnen rundt oppdrettsanlegg

Tauverk er en viktig kilde til plastforsøpling fra oppdrettsnæringen (Foto: Ragnhild Pettersen/Akvaplan-niva)

3. juni 2021 pressemelding

Et nytt forskningsprosjekt skal finne ut hvor mye søppel oppdrettsanleggene etterlater seg på havets bunn, og hva slags type søppel det er.

Oppdrettsanlegg langs norskekysten antas å generere 29.000 tonn plastavfall årlig. Tross dette er det lite forskning som viser hvor stort omfang og hva slags marint søppel oppdrettsnæringa etterlater seg på havbunnen.

Under lupen

Nå skal eksisterende video av havbunnen fra to andre forskningsprosjekt gjennomgås med nye øyne for å finne ut både hvor mye søppel som ligger på havbunnen rundt lakseanlegg i nord, og hva slags type søppel det er. Mer kunnskap om marint søppel fra oppdrettsnæringen, kan bidra til mer miljøvennlig drift, forteller prosjektleder Katherine Dunlop.

- Hvis vi finner ut hva slags søppel som havner på havbunnen, er det lettere for oppdrettsnæringen å gjøre tiltak. Med mer detaljert kunnskap kan næringen finne mer miljøvennlige løsninger.

Avanserte metoder
Forskerne skal utvikle og bruke metoder med automatisk bildegjenkjenning for å identifisere og få oversikt over mengden marint søppel nært oppdrettsanlegg.

- Havbunnen overvåkes i økende grad ved hjelp av videokartlegginger, også i områder med oppdrettsanlegg. I tillegg har Havforskningsinstituttet kommet langt med automatiserte metoder for å følge med på endringer og ytre påvirkning. Dette ønsker vi å utvikle videre og bruke i sammenheng med dette prosjektet, forteller Dunlop.

Unge formidlere

Resultatene vil blant annet formidles gjennom læringsvideoer som redigeres og settes sammen av elever ved videregående skoler i Troms som en del av prosjektet. Gjennom å involvere videregående skole ønsker man å bidra til at elevene får kunnskap om metoder for miljøovervåkning ved oppdrettsanlegg og om forskningsformidling.

- Vi håper å kunne engasjere og øke miljøbevisstheten hos de unge, og samtidig vise dem hvordan vi som forskere kan jobbe for mer miljøvennlig kystnæring, forteller Dunlop.

Prosjektet går over ett år og er en del av MIKON, Framsenterets satsning på miljøkonsekvenser av næringsaktivitet i nord, og er et samarbeid mellom Havforskningsinstituttet, Akvaplan-niva og TerraNor.

Nyhetssak fra Havforskningsinstituttet: https://www.hi.no/hi/nyheter/2...

Trude Borch
Seniorforsker
Miljøpåvirkninger
Tromsø