Norsk
This page is only available in Norwegian

Tare på ferde - kan taredyrking være farlig for kystmiljøet?

Foto: Illustrasjonsfoto Seaweed Solutions AS

Tare på ferde - kan taredyrking være farlig for kystmiljøet?

Foto: Illustrasjonsfoto Seaweed Solutions AS

24 November 2020 news

Denne uken arrangeres en avslutningsworkshop i prosjektet KELPPRO som har vært ledet av NIVA (ved Dr. Kasper Hancke). Akvaplan-niva, SINTEF, NTNU, Havforskningsinstituttet og University of Southern Denmark (SDU) er partnere i prosjektet. Akvaplan-niva sin deltakelse har vært koordinert av Reinhold Fieler fra Akvaplan-niva som også vært del av prosjektets styringsgruppe. I forbindelse med workshop så har NIVA skrevet en artikkel i Aftenposten Viten https://www.aftenposten.no/viten/i/7K7yPB/taredyrk...

KELPPRO - Kelp industrial production: Potential impacts on coastal ecosystems

Se også program for workshop og link til hjemmesiden til prosjektet. 


KELPPRO Workshop Agenda_FINAL.pdf